ACORD DE UTILIZARE (OFERTA PUBLICĂ)

Versiunea 20.10.2022

Toți termenii și definițiile utilizate în acest Acord de utilizare (denumit în continuare Acordul de utilizare) sunt specificate în acest Acord de utilizare. Termenii și definițiile care nu sunt specificate în Acordul de utilizare au semnificațiile stabilite în Actul adiționalul la Acordul de utilizare publicat de Partener (denumit în continuare Actul adițional).

Acordul de utilizare este o ofertă publică (denumită în continuare Oferta), termenul de aderare la care nu este limitat (valabil pe termen nelimitat).

Acceptarea Acordului de utilizare înseamnă efectuarea de către Respondent a unor acțiuni concludente exprimate în crearea unui Cont de utilizator pe Site-ul. Prin crearea unui Cont de utilizator pe Ыite-ul, , concomitent cu acceptarea termenilor și condițiilor Acordului de utilizare, Respondentul acceptă termenii și condițiile Actului adițional și se consideră că a aderat la prezentul Acord de utilizare și la Actul adițional. Administratorul, Partenerul și Respondentul acceptă și se angajează să respecte atât termenii Acordului de utilizare, cât și Actului adițional; prevederile Actului adițional se aplică raporturilor juridice ale părților nereglementate de prezentul Acord de utilizare și invers.

Prin acceptarea Acordului de utilizare, Respondentul dă consimțământul Administratorului privind prelucrarea datelor sale personale.

Dacă Respondentul nu este de acord cu oricare dintre prevederile prezentului Acord de utilizare, Respondentul nu are dreptul să utilizeze Serviciile Site-ului. În cazul în care Respondentul continuă să utilizeze Serviciile Site-ului după publicarea modificărilor, se consideră că, prin aceasta, acceptă modificările în termenii Acordului de utilizare în totalitate.

Relațiile juridice ale Administratorului, partenerului și Respondentului atunci când utilizează Site-ul, inclusiv Serviciile Site-ului, sunt reglementate de Acordul de utilizare, Anexa și Politica de confidențialitate (denumită în continuare Politica de confidențialitate).

1. TERMENI ȘI DEFINIȚII

Numele de domeniu Site-ului – {domain_name}.
Administratorul – {adm_name}, {adm_data}. {adm_link}
Formular de feedback – adresa de e-mail: {support_mail}.
Țara Respondentului – {resp_country}.

2. OBIECTUL ACORDULUI DE UTILIZARE

2.1. Conform acestui Acord de utilizare, Administratorul oferă Respondentului posibilitatea de a utiliza Serviciile Site-ului sub o licență simplă (neexclusivă) în scopul participării Respondentului la Sondaje, iar Respondentul se obligă, atunci când folosește Serviciile Site-ului, să respecte prevederile prezentului Acord de utilizare și cele ale altor documente care reglementează procedura și condițiile de furnizare a Serviciilor individuale de Site-ul și postate pe Site-ul.
2.2. Serviciile Site-ului sunt furnizate Respondentului folosind software-ul Partenerului și, prin urmare, procedura de înregistrare a Respondentului pe Site-ul, blocarea Contului de utilizator, precum și alte relații care care rezultă direct între Respondentul și Partenerul, sunt reglementate de Actul adițional.
2.3. Serviciile Site-ului vor fi furnizate Respondentului în mod gratuit.
2.4. Pentru utilizarea Serviciilor Site-ului, Respondentul trebuie să-și asigure în mod independent acces la Internet, să instaleze software-ul respectiv pentru folosirea interfeţei Web a Site-ului și, de asemenea, să parcurgă procedura de Înregistrare pe Site-ul.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE RESPONDENTULUI ȘI ADMINISTRATORULUI

3.1. Drepturile și obligațiile Respondentului sunt reglementate de Actul adițional.
3.2. Administratorul are dreptul:
3.2.1. să ofere Respondentului posibilitatea să utilizeze Serviciilor Site-ului pentru participarea la Sondajele, sub rezerva respectării de către Respondent a termenilor documentelor specificate în preambulul prezentului Acord de utilizare;
3.2.2. în orice moment, fără notificare, să completeze, să editeze sau să facă modificări în alt mod la termenii acestui Acord de utilizare;
3.2.3. în orice moment, la discreția sa, să adauge, să anuleze sau să modifice Serviciile Site-ului;
3.2.4. să invite Respondenții să participe la Sondaje;
3.2.5. să nu invite /refuze Respondenții să participe la Sondaje care nu îndeplinesc criteriile publicului țintă al sondajului sau din alte motive, în timp ce Administratorul nu este obligat să dezvăluie motivele acestor refuzuri;
3.2.6. cu excepția cazului în care rezultă în mod expres altfel din termenii acestui Acord de utilizare, să transfere informații depersonalizate care conțin răspunsurile Respondentului la întrebările din cadrul Sondajelor către terți;
3.2.7. să blocheze accesul Respondentului la Serviciile Site-ului, să rezilieze prezentul Acord de Utilizare dacă Respondentul încalcă obligațiile stabilite prin Acordul de Utilizare, Actul adițional, precum și din alte motive;
3.2.8. din motive tehnice, să suspende funcționarea Site-ului și a Serviciilor Site-ului.
3.3. Administratorul se obliga:
3.3.1. să prelucreze Datele cu caracter personal ale Respondentului, să le păstreze confidențiale și să asigure securitatea în conformitate cu termenii prezentului Acord de utilizare, Actului adițional și Politicii de confidențialitate.

4. POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

4.1. Această secțiune a Acordului de utilizare, precum și Politica de confidențialitate, stabilesc condițiile, procedura de colectare, prelucrare și transfer a datelor cu caracter personal ale Respondentului.
4.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Respondentului este condiționată de disponibilitatea acordului Respondentului cu privire la Politica de confidențialitate și de exprimarea consimțământului privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal la înregistrarea pe Site-ul.
4.3. În unele cazuri, Site-ul Sondajului colectează și prelucrează Date cu caracter personal. În acest caz, Respondentul semnează un acord separat cu o terță parte — organizatorul sondajului, Administratorul și Partenerul nu poartă nicio responsabilitate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale respondentului colectate de organizatorul sondajului. Respondentul are dreptul de a nu participa la astfel de Sondaje.
4.4. Respondentul este de acord cu prevederile Politicii de confidențialitate și o acceptă în totalitate.
4.5. Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi retras de către Respondent în orice moment prin ștergerea Contului de Utilizator. Din momentul în care Respondentul revocă Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Respondentului i se blochează accesul la Serviciile Site-ului, prezentul Acord de Utilizare fiind considerat reziliat.

5. RESPONSABILITATEA RESPONDANTULUI

5.1. Respondentul este responsabil pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor sale în temeiul prezentului Acord de utilizare, în conformitate cu Legea Aplicabilă.
5.2. În cazul în care terți prezintă orice pretenții împotriva Administratorului, Partenerului sau clienților acestora legate de încălcarea de către Respondent a Proprietății Intelectuale a Administratorului, Partenerului sau clienților acestora sau legate de materialele postate de Respondent care conțin Proprietatea Intelectuală al Respondentului, Respondentul va purta în mod independent toată responsabilitatea pentru astfel de pretenții. În cazul în care Administratorul, Partenerul sau clienții acestora sunt trași la răspundere, aceștia din urmă au dreptul de a depune reclamații în regres către Respondentul pentru recuperarea pierderilor suferite de aceștia ca parte a creanțelor.

6. SCOPIRE DE RĂSPUNDERE

6.1. Administratorul nu va fi răspunzător față de Respondent pentru orice pierdere care Respondentul putea suferi ca urmare a utilizării de către Respondentului a Site-ului și (sau) a Serviciilor Site-ului.
6.2. Respondentul înțelege și este de acord că:
6.2.1. Respondentul utilizează Site-ul pe propriul risc. Serviciile Site-ului sunt furnizate „aşa cum sunt”;
6.2.2. Administratorul nu garantează că: Serviciile Site-ului și ale Site-ului vor îndeplini cerințele Respondentului; va fi furnizat continuu, rapid, fiabil si fara erori; rezultatele care pot fi obținute folosind Serviciile Site-ului vor fi exacte și de încredere; calitatea oricărui produs, serviciu, informații etc. obținute folosind Serviciile Site-ului va satisface așteptările Respondentului; toate erorile la programe software-ului vor fi corectate;
6.2.3. orice materiale primite de Respondent folosind Serviciile Site-ului, Respondentul le folosește exclusiv pe propriul pericol şi risc. Respondentul va fi responsabil pentru orice daune care ar putea fi cauzate dispozitivului (computer-ului, laptop-ului sau alt dispozitivului) al Respondentului și datelor Respondentului ca urmare a descărcării acestor materiale.
6.3. În cazul în care Sondajul este organizat de un client Administrator și Respondentul consideră că respectivul Sondaj poate cauza prejudicii Respondentului sau Sondajul este altfel inacceptabil pentru Respondentul, Respondentul ar trebui să refuze să participe la un astfel de Sondaj. Prin participarea la un Sondaj, Respondentul își asumă toate riscurile asociate cu un astfel de Sondaj.

7. MODIFICAREA ACORDULUI DE UTILIZARE

7.1. Administratorul are dreptul să modifice unilateral termenii prezentului Acord de utilizare și toate părțile sale integrante fără acordul Respondentului, notificându-l pe acesta din urmă prin postarea pe Site-ul a unei noi versiuni a Acordului de utilizare sau oricare dintre părțile sale integrante care au fost supuse modificări. Noua versiune a Acordului de utilizare și (sau) oricare dintre părțile sale integrante intră în vigoare din momentul publicării pe Site-ul.
7.2. Acest Acord de Utilizare este considerat reziliat de la data blocării accesului Respondentului la Serviciile Site-ului.

8. CLAUZE FINALE

8.1. Părțile vor încerca să rezolve orice dispute sau pretenții care decurg din prezentul Acord de utilizare sau legate de Acordul de utilizare, în cadrul procedurii privind rezolvarea reclamațiilor. În cazul în care nu se ajunge la un acord, disputa este supusă examinării la instanță de judecată teritorială care se afla la locația Administratorului.
8.2. Acest Acord de utilizare este gratuit și, prin urmare, regulile privind protecția consumatorilor nu se aplică acestui Acord de utilizare.