СИЁСАТИ МАХФИЯТ

Таҳрир аз 20.10.2022

1. МУҚАДДИМА

1.1. Сиёсати махфият (баъдан – Сиёсат) мутобиқи қонунгузории Кишвари Пурсидашаванда ва Низомномаи №2016/679 Парламенти Аврупо ва Шӯрои Иттифоқи Аврупо «Дар бораи ҳифзи шахсони ҷисмонӣ ҳангоми коркарди маълумотҳои шахсӣ ва дар бораи гардиди озоди чунин маълумотҳо, инчунин дар бораи бекоркунии Директиваи 95/46/ЕС (Низомномаи Умумӣ дар бораи ҳифзи маълумотҳои шахсӣ) (баъдан – Низомнома), инчунин бо назардошти Қонунгузории татбиқшаванда коркард гардидааст.

1.2. Агар дигараш бевосита дар Сиёсати мазкур пешбинӣ нагардида бошад, истилоҳ ва муқаррароти дар он истифодашаванда, қимати дар Созишномаи истифодабарандаи аз ҷониби Маъмур интишоргардида ва аз ҷониби Пурсидашаванда аксептгардида (баъдан – Созишномаи истифодабаранда), Илова ба созишномаи истифодабаранда, ки аз ҷониби Ҳамкор интишор гардидааст ва аз ҷониби Пурсидашаванда (баъдан – Илова) интишор гардидааст, инчунин Қонунгузории татбиқшаванда муқарраргардидаро доранд.

1.3. Сиёсат тартиби коркард ва муҳофизати иттилоот дар бораи шахсони ҷисмониро (баъдан — Пурсидашавандагон), ки аз Хадамоти Сомона истифода мебаранд, муайян мекунад.

1.4. Истилоҳот ва муқаррарот:

1.4.1. Маълумоти шахсӣ — ҳамагуна иттилооте, ки бевосита ё бавосита ба шахси воқеии муайян ё муайяншаванда (субъекти маълумоти шахсӣ) дахл дорад, аз он ҷумла:

— маълумотҳо оиди Пурсидашаванда, ки бо ёрии хусусиятҳои Хадамоти Сомона дар қувваҳои ҳисоббарори худ ҷамъ оварда ва коркард карда мешавад, аз он ҷумла:

• иттилооти техникӣ, ки маълумотҳо оиди дастгоҳҳои Пурсидашаванда ва пайвастшавии интернетро дарбар мегирад: намуди дастгоҳ, андозаи экран, версияи низоми оператсионӣ, таъминоти барномавии насбкардашуда, суроғаи IP, суроғаи MAC;
• иттилоот дар шакли бешахсгардонидашуда: а) маълумотҳо оиди саҳифаҳои аз ҷониби Пурсидашаванда ташрифовардашуда, дархостҳои ҷустуҷӯии Пурсидашаванда; б) маълумотҳо оиди аз ҷониби Пурсидашаванда истифода гардидани барномаҳо ва барномаҳои компютерӣ дар дастгоҳҳои ӯ; в) маълумотҳо оиди ҷойгиршавии дастгоҳҳои Пурсидашаванда (геолокатсия) ва ҳаракати ӯ; г) маълумотҳо оиди тамосҳои дастгоҳҳои Пурсидашаванда бо аудиоқатори медиаи гуногун (барномаҳои телевизионӣ, пахшҳои радио ва ғайра);

— маълумотҳои файлҳои «cookie»;

— иттилоот аз шахсони сеюм дар бораи рафтори Пурсидашаванда дар захираҳои беруна.

1.4.2. Тоифаҳои махсуси маълумотҳои шахсӣ — Маълумоти шахсии Субъектҳои маълумотҳои шахсӣ, ки ба мансубияти нажодӣ, миллӣ, нигоҳҳои сиёсӣ, ақидаҳои динӣ ё ки фалсафӣ, ҳолати саломатӣ, ҳаёти ҷинсӣ ва доғи судӣ тааллуқ доранд.

1.4.3. Субъекти маълумотҳои шахсӣ – Пурсидашаванда, ки маълумотҳои шахсии он бояд коркард карда шавад.

1.4.4. Оператор – Маъмур. Ҳамкор Маълумоти шахсиро аз номи Маъмур коркард мекунад. Ҳангоми татбиқи Низомнома Маъмур инчунин назоратчӣ, Ҳамкор – коркардкунанда мебошанд.

1.4.5. Коркарди маълумотҳои шахсӣ – амали (амалиёти) дилхоҳ ёки маҷмуаи амалҳои (амалиётҳои) бо истифода аз воситаҳои автоматикунонӣ ё бе истифода аз чунин воситаҳо бо Маълумотҳои шахсӣ содир карда шаванда, аз он ҷумла ҷамъоварӣ, сабт, сохторкунӣ/систематизатсия, ҷамъкунӣ, нигоҳдорӣ, саҳеҳкунӣ (навкунӣ, тағйирдиҳӣ, модификатсия), иқтибосгирӣ, истифодабарӣ, фошкунӣ, интиқол (паҳнкунӣ, пешниҳодкунӣ бо роҳи дигар, дастрасидиҳӣ), ба тартиб даровардан ё ки ҳамҷоякунӣ, маҳдудкунӣ, бешахсгардонӣ, мамнӯъкунӣ, несткунӣ, нобудкунии маълумотҳои шахсӣ (нобудкунӣ ё ки вайронкунӣ)

2. МАҚСАДҲОИ КОРКАРДИ МАЪЛУМОТҲОИ ШАХСӢ

2.1. Оператор Маълумоти шахсии Пурсидашавандаро бо мақсадҳои зерин коркард мекунад:

— Гузаронидани Пурсишҳо ва ташкили иштироки Пурсидашаванда дар Пурсишҳо;

— фардикунонии Хадамоти Сомона (танзими Хадамоти Сомона таҳти Пурсидашавандаи мушаххас), то ки Оператор Пурсидашавандаро ба Пурсишҳои мушаххас равона карда тавонад;

— таъмини иштироки Пурсидашаванда дар барномаҳои Ҳамкор, аз он ҷумла, Барномаҳои бонусӣ, пардохти ҳавасмандгардониҳо;

— тамос бо Пурсидашаванда, аз он ҷумла, бо роҳи равона кардани огоҳиҳо, дархостҳо ва иттилооти алоқаманд ба истифода бурдани Хадамоти Сомона, инчунин коркарди дархостҳо ва аризаҳо аз Пурсидашаванда;

— беҳтаркунии сифати Хадамоти Сомона, қулайии истифодабарии онҳо, коркарди имконияти иловагии функсионалии Хадамоти Сомона, гузаронидани санҷиш ё ки санҷидани низомҳои бегонаи иттилоотӣ;

— тафтиши иттилооти аз ҷониби Пурсидашаванда пешкашгардида;

— ташаккули омори ташриф ба веб-сомонаҳои Оператор.

— муайянкунӣ ва пешгирии вайронкуниҳои Созишномаи истифодабаранда, Иловаҳо;

— таҳқиқи гумонбарӣ дар қаллобӣ ё ки вайронкуниҳои ҳуқуқҳои шахсони сеюм;

— иҷроиши ӯҳдадориҳои аз ҷониби қонунгузории амалкунанда муқарраргардида, аз он ҷумла, барои ҷавоб додан дархости ба таври бояду шояд ваколатдоргардидаи мақомоти давлатӣ ва шахсони дигари ваколатдор;

— дар алоқамандӣ бо фурӯш, бегонакунӣ ё ки интиқоли дигари тиҷорати Оператор ба шахси сеюм.

3. ПРИНСИПҲО ВА ТАРТИБИ КОРКАРДИ МАЪЛУМОТҲОИ ШАХСӢ

3.1. Оператор Маълумоти шахсии Пурсидашаванда, бо дастургирии принсипҳо ва қоидаҳои дар Қонунгузории амалкунанда пешбинигардида коркард мекунад, ва зарурияти таъмини ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои Пурсидашавандаро, аз он ҷумла, ҳифзи ҳуқуқ ба дахолатнопазирии ҳаёти шахсӣ, сирри шахсӣ ва оилавиро ба назар мегирад, айнан:

— коркард нисбати Пурсидашаванда қонунӣ, холисона ва дар асоси адолатнокӣ ба амал бароварда мешавад (принсипи қонуният, холисонагӣ, шаффофӣ ва адолатнокӣ);

— коркард мутобиқи мақсадҳои ҳангоми ҷамъоварии маълумотҳои шахсӣ барои мақсадҳои муайян, аён ва қонунӣ ба аамал бароварда мешавад (принсипи маҳдудкунии мақсаднок);

— Маълумоти шахсӣ, ки аз Пурсидашаванда дархост карда мешаванд, барои ворид кардани Пурсидашаванда ба интихоб барои гузаронидани Пурсишҳо кофии минималӣ мебошанд (принсипи минимизатсияи маълумотҳо);

— Маълумоти шахсӣ бояд саҳеҳ ва мубрам бошанд (принсипи саҳеҳият);

— Маълумоти шахсӣ дар шакле нигоҳ дошта мешаванд, ки барои идентификатсия кардани Субъектҳои маълумотҳои шахсӣ танҳо дар он муҳлати кофӣ барои мақсадҳо, ки нисбати онҳо Маълумоти шахсӣ коркард карда мешаванд, имкон медиҳанд (принсипи муҳлат нигоҳдорӣ);

— Маълумоти шахсӣ бо усули кафолатдиҳандаи амнияти мувофиқи Маълумоти шахсӣ, аз он ҷумла муҳофиза аз коркарди иҷозатдоданашуда ё ки ғайриқонунӣ ва аз гумкунии эҳтимолӣ, вайронкунӣ ё ки несткунии маълумотҳо, бо истифода аз чораҳои мутобиқи техникӣ ва ташкилӣ коркард карда мешаванд (принсипи якпорчагӣ ва махфият);

— Маълумотҳои фардӣ, бешахсгардонидашуда ва ғайра дар махзанҳои алоҳидаи маълумотҳо нигоҳ дошта мешаванд.

4. АСОСҲО ВА ШАРТҲОИ КОРКАРДИ МАЪЛУМОТҲОИ ШАХСӢ

4.1. Иттилооти дилхоҳ дар бораи Пурсидашаванда бо шарти розигии ӯ коркард карда мешавад: бо аксепткунии Созишномаи истифодабаранда, Илова, Пурсидашаванда ба таври озодона, бо иродаи худ ва дар манфиатҳои худ ба Оператор барои коркарди маълумотҳои шахсии худ дар шартҳои дар розигӣ баёнгардида ба коркарди маълумотҳои шахсӣ розигӣ медиҳад.

4.2. Ҷамъкунии Маълумотҳои шахсӣ бо истифода аз технологияҳои иттилоотӣ ва воситаҳои техникии Сомона, ки махзани маълумотҳои он дар ҳудуди Кишвари Пурсидашаванда ҷойгир аст, ба амал бароварда мешавад.

4.3. Маълумоти шахсии Пурсидашавандагон мутобиқи қонунгузории Кишвари Пурсидашаванда, нисбати Пурсидашавандагоне, ки шаҳрвандони Иттифоқи Аврупо мебошанд, мутобиқи Низомнома коркард карда ва нигоҳ дошта мешаванд.

4.4. Дар ҳолате, ки агар Пурсиш аз ҷониби ҳамкорон ё ки мизоҷони Маъмур ташкил карда шуда бошад, шарти иштироки Пурсидашаванда дар чунин Пурсиш аз ҷониби Пурсидашаванда қабул карда шудани шартҳои созишномаи алоҳида дар бораи махфият ва пешкашкунии розигии алоҳида ба коркарди маълумотҳои шахсӣ бояд буд. Дар ин ҳолат Пурсидашаванда бо иродаи худ масъала оиди қабул кардани чунин шартҳо ва иштирок дар Пурсишро ҳаллу фасл мекунад. Дар ин ҳолат коркарди маълумотҳои шахсии Пурсидашаванда, ки дар ҷараёни гузаштани Пурсиш пешкаш карда шудаанд, аз ҷониби шахси ташкилкунандаи чунин Пурсиш ба амал бароварда мешавад.

4.5. Маълумоти шахсии шаҳрвандони Иттифоқи Аврупо ба кишварҳои сеюм интиқол дода намешаванд (муқаррароти кишвари сеюм — тибқи Низомнома).

4.6. Пурсидашаванда имконияти гирифтани иттилоотро оиди Маълумотҳои шахсии ба Оператор пешкашгардидаро, бо фиристодани дархост тавассути почтаи электронии {support_mail} дорад.

4.7. Агар ба Пурсидашаванда меъёрҳои Низомнома татбиқ карда шаванд, он гоҳ дар ҳолатҳои дар Низомнома пешбинигардида, Пурсидашаванда ҳуқуқро ба реҷаи «Restrict Processing Mode» нисбати Маълумотҳои шахсии худ, ба Оператор тавассути {support_mail} дорад. Дар вақти иҷроиши чунин реҷа, Маълумоти шахсии Пурсидашаванда ба ҳеҷ кас, инчунин ба Оператор дастрас намешаванд.

4.8. Розигӣ барои коркарди маълумотҳои шахсӣ метавонад аз ҷониби Пурсидашаванда дар вақти дилхоҳ тавассути нест карда шудани Сабти бақайдгирӣ аз ҷониби Пурсидашаванда баргашта гирифта шуда метавонад. Оператор коркарди маълумотҳои шахсиро мутобиқи шартҳои Сиёсати мазкур қатъ мекунад.

4.9. Ҳуқуқҳои оператор ба тағйир додан ва нест кардани Маълумотҳои шахсӣ метавнанд мутобиқи талаботи Қонунгузории татбиқшаванда маҳдуд карда шаванд, хусусан, чунин маҳдудият метавонанд ӯҳдадории Операторро барои маҳфуз нигоҳ доштани иттилооти аз ҷониби Пурсидашаванда тағйир дода ё ки нест карда шударо ба муҳлати аз ҷониби қонунгузорӣ муқарраргардида пешбинӣ кунанд ва чунин иттилоотро ба мақомоти назоратӣ интиқол диҳандл

4.10. Ҷалбкунии шахсони дигари ба амал барорандаи коркарди Маълумотҳои шахсии Пурсидашаванда, танҳо ҳангоми риояи шартҳои зерин имконпазир аст:

— байни Оператор ва шахсе, ки нияти коркард кардани Маълумоти шахсии Пурсидашавандаро дорад, шартнома баста шудааст, ё ки тибқи Қонунгузории татбиқшаванда, санади дигари ҳуқуқӣ мавҷуд аст;

— барои коркарди Маълумотҳои шахсӣ аз номи Оператор, Оператор танҳо он шахсонеро ҷалб мекунад, ки кафолати бояду шояди онро пешкаш мекунанд, ки чораҳои мутобиқи техникӣ ва ташкилӣ ба таври чунин гузаронида мешавад, ки коркард ба талаботи Қонунгузории татбиқшаванда мутобиқат хоҳад дошт ва ҳифзи ҳуқуқи Пурсидашавандаро кафолат медиҳад. Шахсе, ки маълумотҳоро коркард мекунад, набояд ба кор шахси дигари коркардкунандаи маълумотҳоро бе иҷозати пешакии хатии Оператор ҷалб кунад.

5. МАЪЛУМОТҲОИ ШАХСӢ, КИ БОЯД ҶАМЪОВАРӢ ВА КОРКАРД КАРДА ШАВАНД

5.1. Барои расидан ба мақсадҳои коркарди Маълумоти шахсӣ Оператор Маълумотҳои шахсии Пурсидашавандаро ҷамъ меорад ва коркард мекунад.

5.2. Ҷамъ оварда шудани Маълумотҳои шахсӣ аз Пурсидашаванда нисбати саломатӣ, ҳаёти ҷинсӣ ва муносибат, маълумотҳои биометрикӣ ва генетикӣ, ақидаҳои фалсафавӣ ва динӣ аз ҷониби Оператор ба амал бароварда намешавад.

5.3. Дар Хадамоти Сомона технологияи идентификатсия истифода бурда мешавад, ки аз файлҳои махсуси «cookie» асос гирифтааст, ки ба дастгоҳи Пурсидашаванда навишта шуда метавонад, ки барои дастрасӣ ба Хадамоти Сомона истифода бурда шуда, баъдан барои авторизатсияи худкори Пурсидашаванда, инчунин барои ҷамъкунии маълумотҳои оморӣ, хусусан, оиди аз ҷониби Пурсидашаванда ташриф оварда шудан ба Хадамоти Сомона истифода бурда шуда метавонанд.
Агар Пурсидашаванда фикр кунад, ки аз рӯи ин ё он сабабҳо истифода бурдани технологияи «cookie» барои ӯ ғайри қобили қабул бошад, ӯ ҳуқуқи таъқиқи маҳфуз карда шудани файлҳои cookie дар дастгоҳро, ки аз ҷониби ӯ барои дастрасӣ ба Хадамоти Сомона истифода бурда мешавад, дорад, бо ба таври мувофиқ танзим намудани дастгоҳ (масалан – дар менюи танзимоти интернет-браузер), инчунин файлҳои қаблан гирифташудаи намуди мазкурро нест карда метавонад. Бо ин Пурсидашаванда мефаҳмад ва қабул мекунад, ки хадамоти алоиҳади истифодабарандаи технологияи мазкур, дастнорас буда метавонанд.

5.4. Ҳангоми истифодабарии Хадамоти Сомона дар web-саҳифаи мутобиқ кодҳои захираҳои интернетии шахсони сеюм (низомҳо оид ба ҷамъоварии омори ташрифовариҳо ё ки шабакаҳои рекламавӣ, ҳисобкунакҳои Яндекс Метрика, Google Analytics ва ғайра) ҳузур дошта метавонанд, ки дар натиҷаи он чунин шахсони сеюм маълумотҳои муайяни бешахскардашударо, инчунин имконияти муайян кардани Пурсидашавандаро дар захираҳои интернетии бегона ба даст меоранд

5.5. Пурсидашаванда зеринро мефаҳмад ва бо он розӣ мешавад, ки чунин Маълумоти шахсии Пурсидашаванда, ба монанди суроғаи почтаи электронӣ, рақами телефон, идентификаторҳои шабакаҳои иҷтимоӣ метавонанд аз ҷониби Оператор барои мубодилаи маълумотҳо бо шахсони сеюм барои гирифтани маълумот аз профилҳои Пурсидашаванда, ки дар сомонаҳо ё ки захираҳои бегона ҷойгир карда шудаанд (ба монанди шабакаҳои иҷтимоӣ, интернет-мағозаҳо, бозиҳои онлайнӣ, web-форумҳо) ё ки пешкашкунии маълумотҳои Пурсидашаванда, ки ҳангоми истифода гардидани Хадамоти Сомона бо чунин сомонаҳо ё ки захираҳо истифода шаванд.

6. АМАЛҲОИ (АМАЛИЁТҲОИ) ОПЕРАТОР ОИД БА КОРКАРДИ МАЪЛУМОТҲОИ ШАХСӢ

6.1. Оператор Маълумотҳои шахсии Пурсидашавандаро тавассути амалҳои (амалиётҳои) зерин бо Маълумоти шахсии бо истифода аз воситаҳои автоматикунонӣ ё бе истифода аз чунин воситаҳо, айнан: ҷамъоварӣ, сабт, сохторкунӣ/систематизатсия, ҷамъкунӣ, нигоҳдорӣ, саҳеҳкунӣ (навкунӣ, тағйирдиҳӣ, модификатсия), иқтибосгирӣ, истифодабарӣ, фошкунӣ, интиқол (паҳнкунӣ, пешниҳодкунӣ бо роҳи дигар, дастрасидиҳӣ), ба тартиб даровардан ё ки ҳамҷоякунӣ, маҳдудкунӣ, бешахсгардонӣ, мамнӯъкунӣ, несткунӣ, нобудкунии маълумотҳои шахсӣ (нобудкунӣ ё ки вайронкунӣ), интиқоли берун аз сарҳадҳо содир карда шаванда коркард мекунад.

6.2. Пурсидашаванда зеринро мефаҳмад ва бо он розӣ мешавад, ки аз рӯи натиҷаҳои гузашта шудани Пурсишҳо аз ҷониби Пурсидашаванда, ки аз ҷониби Оператор ташкил карда шудааст, оператор ҳуқуқи коркард кардани Маълумоти шахсии Пурсидашавандаро бо усулҳои дар банди дар боло нишондодашуда, аз он ҷумла, имконияти фош кардан/интиқоли маълумотҳои нишондодашуда ба фоидаи мизоҷон/ҳамкорони Операторро дорад. Бо ин Оператор интиқоли Маълумотҳои шахсиро ба таври истисноӣ бо мақсади оморӣ (тадқиқотӣ), инчунин бо мақсади тасдиқкунии иштироки Пурсидашаванда дар ин ё он Пурсиш ба амал мебарорад.

6.3. Пурсидашаванда зеринро мефаҳмад ва бо он розӣ мешавад, ки иттилооти аз ҷониби ӯ фиристодашаванда, коркарди муайяни худкорро барои интиқоли пурра, қабул ва нигоҳдории чунин иттилоотро мегузарад. Ба коркарди ҳатмии худкор маҷмааи зарурии чорабиниҳо оид ба муайянкунии кодҳои зараррасон дар иттилооти интиқолдодашаванда, инчунин аз рӯи имконият — мамнӯъкунӣ ё ки несткунии онҳо ворид мешавад (аз душвории коди мазкур ва имкониятҳои коди мазкур ва имкониятҳои таъминоти барномавӣ). Ин чораҳо ба таври истисноӣ барои муҳофизати компютерҳои фардии Пурсидашаванда, инчунин барои паст кардани сарборӣ ба таҷзиҳот, ки бо ёрии он Хадамоти Сомона расонида мешаванд, андешида мешаванд.

7. МУҲЛАТИ НИГОҲДОРИИ МАЪЛУМОТҲОИ ШАХСӢ

7.1. Коркард ва нигоҳдории Маълумотҳои шахсиро бевосита Оператор ба амал мебарорад.

7.2. Муҳлате, ки дар давоми он Оператор Маълумоти шахсии Пурсидашавандаро нигоҳ медорад, — муҳлати амали мақсадҳои коркарди Маълумоти шахсии Пурсидашаванда, бо истиснои ҳолатҳои зерин: агар мақсади коркарди Маълумоти шахсӣ нигоҳ дошта шавад, вале муҳлати амали Созишномаи истифодабаранда/Илова ба анҷом расад, Пурсидашаванда розигӣ бо шартҳои нави Созишномаи истифодабаранда/Иловаро баён накарда бошад, Сабти бақайдгириро нест карда бошад ё ки баргашта гирифтани розигӣ ба коркарди маълумотҳои шахсиро равона карда бошад, муҳлати амали коркарди Маълумоти шахсӣ қатъ карда мешавад.

7.3. Баъд аз анҷоми муҳлати коркарди Маълумоти шахсӣ, Маълумоти шахсии Пурсидашаванда ё ки нест карда мешаванд (ба таври худкор ё ки дастӣ), аз он ҷумла дар хадамотҳои дигар, ки бо онҳо Сомона интегратсия дорад, ё ки бешахс гардонида шуда, дар Оператор бо мақсади оморӣ бе маҳдудияти муҳлат нигоҳ дошта мешаванд. Оператор Маълумоти шахсиро дар он андозае, ки ба он ин барои риоя кардани ӯҳдадориҳои ҳуқуқӣ мутобиқи Қонунгузории татбиқшаванда, ҳалли баҳсҳо ва таъмини риояи созишномаҳои ҳуқуқӣ ва сиёсатҳо лозима истифода мебарад.

7.4. Оператор коркарди Маълумотҳои шахсиро мутобиқи банди қаблии Сиёсат ба муҳлати на бештар аз 30 (сӣ) шабонарӯз аз санаи қатъ карда шудани муҳлати коркарди Маълумотҳои шахсӣ қатъ мекунад.

8. ПРАВА ПУРСИДАШАВАНДА ҲАНГОМИ КОРКАРДИ МАЪЛУМОТҲОИ ШАХСӢ

8.1. Ҳангоми коркарди Маълумотҳои шахсӣ Пурсидашаванда ҳуқуқ дорад ба:

8.1.1. Аз Оператор дархост кардани тасдиқкунии коркарди Маълумоти шахсии ӯ, инчунин дархост кардани дастрасӣ ба Маълумоти шахсӣ, инчунин гирифтани иттилооти дигари алоқаманд бо ин, агар он дар Созишномаи истифодабаранда, Илова вуҷуд надошта бошад;

8.1.2. Дархост кардани нусхаи Маълумотҳои шахсии коркардшавандаи Пурсидашаванда;

8.1.3.    Мустақилона дар лаҳзаи дилхоҳ тағйир додани (нав кардани, пурра намудани) Маълумоти шахсӣ ё ки қисми онҳо, бо истифода аз функсияи таҳриркунии Маълумоти шахсӣ дар Сомона, ё ки аз Оператор талаб кардани тағйир додани Маълумоти шахсии ба ӯ тааллуқдошта. Пурсидашаванда инчунин дар вақти дилхоҳ Маълумоти шахсиро дар Утоқи шахсӣ тавассути несткунии Сабти бақайдгирии худ мустақилона нест карда ё ки аз Оператор несткунии Маълумоти шахсии худро бо муроҷиат кардан тавассути почтаи электронии {support_mail} талаб карда метавонад.

8.1.4. Бар зидди коркарди Маълумоти шахсӣ аз рӯи асосҳо тибқи Қонунгузории амалкунанда;

8.1.5. Боварӣ ҳосил намудан, ки коркарди Маълумотҳои шахсии Пурсидашаванда аз қарори ба таври истисноӣ ба таври худкор қабулгардида, инчунин ташаккули профил асос нагирифтааст, агар чунин қарор боиси оқибатҳои ҳуқуқӣ нисбати Пурсидашаванда гардад ё ки ба чунин Пурсидашаванда ҷиддан таъсир кунад;

8.1.6. Содир намудани амалҳои дигари дар Қонунгузории татбиқшаванда пешбинигардида.

9. ӮҲДАДОРИҲОИ ОПЕРАТОР ҲАНГОМИ КОРКАРДИ МАЪЛУМОТҲОИ ШАХСӢ

9.1. Ба Пурсидашаванда дар амалинамоии ҳуқуқҳои ба ӯ пешкашгардида мусоидат кардан, аз он ҷумла, тавассути пешкашкунии иттилоот ва маълумотҳо оид ба дархости Пурсидашаванда дар давоми як моҳ аз санаи гирифта шудани дархост ё ки дар давоми ду моҳ бо назардошти душворӣ ва миқдори дархостҳо. Оператор ҳуқуқи рад кардани ҷавобдиҳӣ ба Пурсидашавандаро дорад, дар ҳолате, ки агар он қобилияти муайян кардани шахсияти Пурсидашавандаро надошта бошад, инчунин агар дархостҳои Пурсидашаванда айнан беасос бошанд ё ки табиати аз ҳад зиёд дошта бошанд, хусусан, дар натиҷаи такрорҳо;

9.2. Таъмин намудани нусхаи Маълумотҳои шахсии коркардшавандаи Пурсидашаванда;

9.3. Нест кардани Маълумоти шахсии Пурсидашаванда бо назардошти имконияти технологӣ ва хароҷот ба татбиқ, инчунин андешидани чораҳои зарурӣ, аз он ҷумла, чораҳои техникӣ барои хабардор намудани шахсони дигар, ки Маълумоти шахсиро коркард мекунанд, оиди он, ки Пурсидашаванда аз онҳо нест кардани истинодҳо, нусхаҳо ё ки такрорҳои саҳеҳи Маълумоти шахсии нишондодашударо талаб кардааст. Банди мазкур дар ҳолатҳои дар Қонунгузории татбиқшаванда муқарраргардида татбиқ карда намешавад;

9.4. Дар ҳолати маҳдудкунии коркарди Маълумоти шахсии Пурсидашаванда дар асоси талаботи ӯ, коркард кардани Маълумоти шахсӣ (бо истиснои нигоҳдорӣ) танҳо бо розигии Пурсидашаванда, ё ки барои асосноккунӣ, иҷрокунӣ ё ки бурдани муҳофиза аз рӯи даъвоҳои судӣ ё ки барои муҳофизаи ҳуқуқҳои шахси ҷисмонӣ ё ки ҳуқуқии дигар, ё ки бо сабабҳои дигари дар Қонунгузории татбиқшаванда муқарраргардида;

9.5. Ба Пурсидашаванда хабар додан оиди тағйироти дилхоҳ ё ки несткунии Маълумоти шахсӣ ё ки маҳдудкунии коркард, инчунин ба ҳар як гиранда, ки ба он Маълумоти шахсӣ кушода шудааст, ба ғайр аз ҳолатҳое, ки ин имконнопазир мебошад ё ки қувваи аз ҳад зиёдро талаб кунад. Оператор бояд Пурсидашавандаро оиди гирандаҳои нишондодашуда хабардор намояд, агар Пурсидашаванда инро талаб кунад;

9.6. Танҳо он бо шахсоне, ки Маълумоти шахсии Пурсидашавандаро коркард мекунад, кор кунад, ки кафолати бояду шояди онро пешкаш мекунанд, ки чораҳои мутобиқи техникӣ ва ташкилӣ ба таври чунин гузаронида мешавад, ки коркард ба талаботи Қонунгузории татбиқшаванда мутобиқат хоҳад дошт ва ҳифзи ҳуқуқи Пурсидашавандаро кафолат медиҳанд;

9.7. Бурдани баҳисобгирии ҳамаи фаъолияти алоқаманд бо коркарди Маълумотҳои шахсӣ ва таҳти ҷавобгарии ӯ қарордошта. Маълумотҳои баҳисобгирӣ бояд иттилооти зеринро дошта бошанд: насаб ва маълумотҳои тамосии Оператор ва, дар ҳолатҳои мутобиқ, намояндаи Оператор; мақсадҳои коркард; тавсифи тоифаҳои субъектҳои маълумотҳои шахсӣ ва тоифаҳои Маълумоти шахсӣ; тоифаҳои гирандагоне, ки ба онҳо Маълумоти шахсӣ кушода шудаанд ё ки мешаванд, аз он ҷумла, гирандагон дар кишварҳои сеюм ё ки ташкилотҳои байналхалқӣ; дар ҳолатҳои мутобиқ, маълумотҳо оиди интиқоли Маълумоти шахсӣ ба кишвари сеюм ё ки ташкилоти байналхалқӣ, аз он ҷумла, маълумотҳои идентификатсионии кишвари нишондодашудаи сеюм ё ки ташкилоти байналхалқӣ, ва дар ҳолати интиқол, тасдиқкунии ҳуҷҷати кафолатҳои бояду шояд; ҳангоми мавҷудияти имконият, муҳлатҳои пешбинигардида барои несткунии маълумотҳо; ҳангоми мавҷудият, тавсифи умумии чораҳои техникӣ ва ташкилии бехатарӣ. Маълумотҳои баҳисобигирӣ бояд дар намуди хаттӣ, аз он ҷумла дар шакли электронӣ нигоҳ дошта шаванд ва ба мақомоти назораткунанда тибқи талаботи онҳо пешкаш карда шаванд;

9.8. Бо талаботи мақомоти назораткунанда ҳангоми амалӣ намудани вазифаҳои зуд ҳамкорӣ кардан;

9.9. Барои кафолат додани он, ки шахси дилхоҳи ҷисмонии дорои дастрасӣ ба Маълумотҳои шахсӣ чораҳоро андешад, ки бояд маълумотҳои нишондодашударо танҳо бо супориши Оператор ба ғайр аз ҳолатҳои аз ҷониби Қонунгузории татбиқшаванда муқарраргардида коркард кунад;

9.10. Ташкил кардани бехатарии Маълумотҳои шахсии Пурсидашаванда мутобиқи Сиёсати мазкур;

9.11. Иттилоъ додан ба мақомоти назораткунанда ва Пурсидашаванда оиди берун баромадани Маълумотҳои шахсӣ дар давоми 72 соат баъд аз оне, ки ба ӯ оиди берун баромадан маълум гардидааст, бо истиснои зерин:

— Аз ҷониби Оператор чораҳои техникӣ ва ташкилии муҳофизат андешида шудаанд, ки тавассути онҳо Маълумоти шахсӣ ба ҳамаи шахсони ба онҳо дастрасӣ надошта нофаҳмо мегарданд, масалан, ҳимояи криптографӣ;

— Оператор чораҳои иловагиро андешидааст, ки ба миён наомадани дарачаи баланди хатар барои ҳуқуқ ва озодиҳои Пурсидашаванда кафолат медиҳанд;

— чунин иттилоъдиҳӣ қувваи аз ҳад зиёдро талаб мекунад.

Дар ҳолати равона карда шудани хабарнома дар бораи ба берун баромадани Маълумотҳои шахсӣ, он бояд тавсифи табиати ба берун баромадани Маълумотҳои шахсиро дошта бошад; маълумотҳои шахсе, ки ах он иттилооти нисбатан муфассалро гирифтан мумкин аст; тавсифи оқибатҳои имконпазири берун баромадани Маълумотҳои шахсӣ; тавсифи чораҳои аз ҷониби Оператор барои бартараф кардани вайронкунӣ андешидашуда ё ки ба нақша гирифта шуда, аз он ҷумла, дар ҳолатҳои мутобиқ, чораҳо оид ба камкунии таъсири эҳтимолии манфии он.

9.12. Бешахс гардонидани Маълумоти шахсии Пурсидашаванда дар муҳлати дар Сиёсати махфияти мазкур муқарраргардида, баъд аз анҷоми эътибори Созишномаи истифодабаранда, бо истиснои ҳолатҳое, вақте бешахсгардонӣ бо сабаби зарурияти нигоҳ дошта шудани маълумотҳои шахсии Пурсидашаванда бо мақсади пешкаш карда шудани онҳо бо дархости мақомоти ваколатдор ё ки барои ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳо дар тартиби судӣ имконнопазир аст.

9.13. Истифода набурдани Маълумоти шахсии Пурсидашаванда, ки ҳангоми бақайдгирӣ гирифта шудааст, бо мақсадҳои маркетинги бевосита.

10. АМАЛҲОИ ОПЕРАТОР ОИД БА ТАЪМИНИ БЕХАТАРИИ МАЪЛУМОТҲОИ ШАХСӢ

10.1. Таъмини бехатарии Маълумотҳои шахсӣ ҳангоми коркарди онҳо мутобиқи Қонунгузории татбиқшаванда ва талаботи мақомоти ваколатдори ҳокимияти давлатӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқи субъектҳои маълумотҳои шахсӣ, мақомоти федералии ҳокимияти иҷроия, ваколатдор дар соҳаи таъмини амният, ва мақомоти федералии ҳокимияти иҷрояи ваколатдор дар соҳаи муқовимат бар зидди кашшофии техникӣ ва ҳифзи техникии иттилоот юа амал бароварда мешавад.

10.2. Оператор барои ҳифзи Маълумотҳои шахсӣ аз дастрасии тасодуфӣ ё ки иҷозатдоданашуда, несткунӣ, тағйирдиҳӣ, мамнӯъкунии дастрасӣ ё ки ҳаракатҳои дигари иҷозатдоданашуда чораҳои зарурии ташкилӣ ва техникиро меандешад.

10.3. Чораҳои муҳофизат, ки аз ҷониби Оператор ҳангоми коркарди Маълумотҳои шахсӣ амалӣ карда мешаванд, зеринро дарбар мегиранд:

— бешахсгардорӣ (Маълумоти шахсии Пурсидашаванда бояд бо усули истиснокунандаи муайянкунии баъдинаи Пурсидашаванда бешахс карда шаванд, ва метавонанд аз ҷониби Оператор бе маҳдудкунии муҳлат нигоҳ дошта шаванд) ва муҳофизаи криптографии Маълумоти шахсӣ;

— қобилияти кафолат додани махфияти мунтазам, якпорчагӣ, дастрасӣ ва устувории низомҳо ва хизматрасониҳои алоқаманд бо коркард;

— қобилияти саривақт барқарор кардани дастрас будан ва дастрасӣ ба Маълумотҳои шахсӣ дар ҳолати ба миён омадани ҳодисаи хусусияти ҷисмонӣ ё ки техникидошта;

— протседураи тафтишоти муттасил ва баҳодиҳӣ ба самаранокии чораҳои техникӣ ва ташкилӣ барои таъмини бехатарии коркард;

— қабул кардани санадҳои маҳаллии меъёрӣ ва ҳуҷҷатҳои дигар дар соҳаи коркард ва муҳофизати Маълумотҳои шахсӣ;

— таъин намудани шахсони мансабдори масъул барои таъмини бехатарии Маълумотҳои шахсӣ дар шӯъбаҳо ва низомҳои иттилоотии Оператор;

— ташкили омӯзиш ва гузаронидани кори методӣ бо кормандон, ки коркарди Маълумоти шахсиро ба амал мебароранд;

— офаридани шартҳои зарурӣ барои кор бо ҳомилҳои моддӣ ва низомҳои иттилоотӣ, ки дар онҳо Маълумоти шахсӣ коркард карда мешаванд;

— ташкили баҳисобгирии ҳомилҳои Маълумоти шахсӣ ва низомҳои иттилоотӣ, ки дар онҳо Маълумоти шахсӣ коркард карда мешаванд;

— нигоҳ доштани ҳомилони Маълумотҳои шахсӣ бо риояи шартҳои таъминкунандаи маҳфузияти Маълумотҳои шахсӣ ва истиснокунандаи дастрасии иҷозатдоданашуда ба онҳо;

— махсусгардонии Маълумотҳои шахсии бе истифода аз воситаҳои автоматизатсия коркард карда шаванда, аз иттилооти дигар;

— таъминкунии нигоҳдории алоҳидаи ҳомилони моддии маълумотҳои шахсӣ, ки дар онҳо Маълумоти шахсии тоифаҳои гуногун нигоҳ дошта мешаванд ё ки Маълумотҳои шахсие нигоҳ дошта мешаванд, ки коркарди онҳо дар мақсадҳои гуногун ба амал бароварда мешавад;

— гузоштани таъқиқ ба интиқоли маълумотҳои шахсӣ тавассути шабакаҳои кушоди алоқа (шабкаҳои ҳисоббарор ва шабакаи Интернет) бе андешидани чораҳои аз ҷониби Оператор муқарраргардида оид ба таъмини бехатарии Маълумотҳои шахсӣ;

— таъмини ҳифзи ҳуҷҷатҳои дорои Маълумоти шахсӣ, дар ҳомилҳои коғазӣ ва дигар ҳангоми дода шудани онҳо ба шахсони сеюм бо истифода аз хизматрасониҳои алоқаи почтавӣ;

— ба амал баровардани назорати дохилӣ аз болои аз ҷониби Оператор риоя карда шудани Қонунгузории амалкунанда ҳангоми коркарди Маълумотҳои шахсӣ.

11. ҚОИДАҲОИ ОХИРОН

11.1. Ҳуқуқи татбиқшаванда оид ба масъалаҳои коркарди Маълумотҳои шахсии Пурсидашавандагон ҳуқуқи кишвари будубоши Оператор мебошад.

11.2. Сиёсати мазкур дар дастрасии озод дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии Интернет дар Сомона интишор карда мешавад.

11.3. Оператор барои дар тартиби яктарафа тағйир додани шартҳои Сиёсати мазкур ва ҳамаи қисмҳои ҷудонашавандаи онро бе мувофиқакунӣ бо Пурсидашаванда бо огоҳкунии ӯ тавассути дар Сомона ҷойгиркунии таҳририяти нави Сиёсат ё ки қисми дигари ҷудонашавандаи он, ки тағйир ёфтааст, ҳуқуқ дорад. Таҳрири нави Сиёсат ва (ё ки) ягон қисми ҷудонашавандаи он аз лаҳзаи интишор шуданаш қувваи қонунӣ пайдо мекунад.

11.4.Ҳамаи пешниҳодот ё ки саволҳо оиди Сиёсати мазкурро Пурсидашаванда бояд тавассути {support_mail} равона кунанд.