CONSIMȚĂMÂNTUL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

dat Partenerului (denumit în continuare Operatorul): LLC Online Research

(OGRN 213162-3301-ООО, adresa: Republica Kârgâză, orașul Bișkek)

Acceptând Actul adiționalul la Acordul de Utilizare publicat de Operator pe Internet, Respondentul, în mod liber, voluntar și în interesul său, dă consimțământul Operatorului privind prelucrarea (colectare, înregistrare, structurare/ sistematizare, acumulare, stocare, clarificare (actualizare, schimbare, modificare), extragere, utilizare, dezvăluire prin transmiterea (distribuție, furnizare prin alte mijloace, acces), ordonare sau combinare, restricționare, depersonalizare, blocare, ștergere, distrugere (ștergerea sau distrugerea) următoarelor date cu caracter personal (denumite în continuare date cu caracter Personal):

— Datele cu caracter personal pe care Respondentul le-a furnizat despre el însuși la înregistrarea pe Site-ul, precum și în timpul utilizării Serviciilor Site-ului, și anume: numele, prenumele, patronimicul, adresa de e-mail, numărul de telefon mobil, sexul, statutul marital, data nașterii, informații despre locul de reședință și (sau) locul de ședere, datele documentelor de identificare (buletin sau paşaport), identificatorii rețelelor sociale și serviciile de mesagerie instantanee (chat-uri), alte informații furnizate de Respondent;

— datele despre Respondentul colectate și prelucrate utilizând funcționalitatea Serviciilor Site-ului pe capacitățile lor de calcul, inclusiv:

• informații tehnice, inclusiv date despre dispozitivele Respondentului și conexiunea la Internet: tipul dispozitivului, rezoluția ecranului, versiunea sistemului de operare, software-ul instalat, adresa IP, adresa MAC;

• informații într-o formă depersonalizată: a) date despre paginile web vizitate de Respondent, interogările de căutare ale Respondentului; b) date despre utilizarea de către Respondent a aplicațiilor și software-ului instalat pe dispozitivele sale; c) date despre locația dispozitivelor Respondentului (geolocalizare) și mișcarea acestora; d) date despre contactele dispozitivelor Respondentului cu secvență audio de diverse medii (emisiuni de televiziune, emisiuni radio etc.);

— Date fișierelor de tip „cookie”;

— informații de la terți despre comportamentul Respondentului la resurse externe.

Prelucrarea datelor cu caracter Personal ale Respondentului se efectuează în scopul:

— efectuarea sondajelor și organizarea participării Respondentului la sondaje;

personalizarea Serviciilor Site-ului (configurarea Serviciilor Site-ului pentru un anumit Respondent), astfel încât prelucrarea datelor cu caracter Personal ale Respondentului va fi efectuată în scopul următor:

— efectuarea sondajelor și organizarea participării Respondentului la sondaje;

— personalizarea serviciilor Site-ului (configurarea serviciilor Site-ului pentru un anumit Respondent), astfel încât Operatorul ar putea orienta Respondentul mai bine cu privire sondajelor specifice;

— asigurarea participării Respondentului la programele de stimulare ale Partenerului, inclusiv programele de bonus, plata Recompensei;

— comunicarea cu Respondentul, inclusiv prin trimiterea de notificări, solicitări și informații cu privire la utilizarea Serviciilor Site-ului, precum și procesarea aplicatiilor și cererilor din partea Respondentului;

— îmbunătățirea calității serviciilor Site-ului, comoditatea utilizării acestora, dezvoltarea funcționalității suplimentare a Serviciilor Site-ului, încercarea sau testarea sistemelor informatice terțe;

— verificarea informațiilor furnizate de Respondent;

— generarea datelor statistice privind vizitele pe site-urile web ale Operatorului;

— detectarea și prevenirea încălcărilor Acordului de Utilizare;

— investigarea suspiciunilor de fraudă sau de încălcare a drepturilor terților;

— îndeplinirea obligațiilor stabilite de legislația în vigoare, inclusiv pentru a răspunde cererilor autorizate în mod corespunzător ale organelor de stat sau ale altor persoane autorizate;

— în legătură cu vânzarea, cesiunea sau alt transfer al activității Operatorului către o terță parte.

Aceste acțiuni sunt efectuate folosind instrumente de automatizare.

Pentru a atinge obiectivele de mai sus, Respondentul își dă consimțământul și pentru transferul de către Operator a datelor sale cu caracter personal către terți, inclusiv cei care prelucrează date cu caracter Personal în numele Operatorului, în funcție de disponibilitate acordului încheiat între Operatorul și astfel de terți pentru a asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal transferate.

Acest consimțământ va fi dat pe durata scopurilor prelucrării datelor cu caracter personal ale Respondentului.

Acest consimțământ poate fi revocat prin ștergerea Contului de Utilizator al Respondentului. Operatorul încetează prelucrarea datelor cu caracter Personal într-o perioadă care nu depășește treizeci de zile de la data ștergerii Contului de Utilizator al Respondentului, cu excepția datelor necesare pentru prelucrare în conformitate cu legislația aplicabilă.

Conceptele utilizate în acest consimțământ au sensul stabilit în Acordul de utilizare publicat de Administrator pe Internet și acceptat de Respondent, și în Actul adițional la acesta publicat de Operator pe Internet și acceptat de Respondent.