ЖЕКЕ МААЛЫМАТТАРДЫ ИШТЕТҮҮГӨ МАКУЛДУК БЕРҮҮ,

Өнөктөшкө берилген: (мындан ары — Оператор) {partner_name}

({partner_data})

Оператор Интернетте жарыяланган Колдонуучу келишиминин Тиркемесине макул болуу (кабыл алуу) менен, Респондент өз эрки, өз каалоосу жана өз кызыкчылыгы үчүн төмөндөгү жеке маалыматтарды (мындан ары — Жеке маалыматтар) Операторго аларды кайра иштетүүгө (жыйноого, жазууга, структуралаштырууга/системалаштырууга, топтоого, сактоого, тактоого (жаңылоого, өзгөртүүгө), алууга, пайдаланууга, өткөрүп берүү жолу менен ачыкка чыгарууга (таратууга, башка жол менен берүүгө), иреттөөгө же айкалыштырууга, чектөөгө, жалпылоого, бөгөттөөгө, жок кылууга, (тазалоого же жок кылууга)) макулдук берет берет:

— Респондент Сайтта каттоодон өткөндө, ошондой эле Сайттын кызматтарын колдонуу процессинде өзү жөнүндө берген жеке маалыматтар, атап айтканда: фамилиясы, аты, атасынын аты, электрондук почта дареги, уюлдук телефонунун номери, жынысы, үй-бүлөлүк абалы,  туулган күнү, айы, жылы, дайым жашаган жери жана (же) акыркы келген жери  жөнүндө маалыматтар, инсандыгын ырастоочу документтин реквизиттери, социалдык тармактардын жана мессенджерлердин идентификаторлору, респондент тарабынан берилген башка маалыматтар кирет;

— Сайттын кызматтарынын функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу менен анын эсептөө ыкмалары боюнча чогултулган жана иштетилген, Респондент жөнүндөгү төмөндөгү маалыматтар кирет, анын ичинде:

• Техникалык маалыматтар: Респонденттин жабдыктары жана Интернет байланышы жөнүндө маалыматтар: жабдыктын түрү, экрандын иштеши, операциялык системанын версиясы, орнотулган программалык камсыздоо, IP дареги, MAC дареги кирет;

• Жалпы формадагы маалыматтар: а) Респондент кирген веб-баракчалардагы маалыматтар, Респонденттин издөөлөрү; б) Респонденттин өзүнүн жабдыктарында тиркемелерди жана компьютердик программаларды пайдалануусу жөнүндө маалыматтар; в) Респонденттин жабдыктарынынын жайгашкан жери (геолокация) жана алардын кыймыл-аракети жөнүндө маалыматтар; г) Респонденттин аппараттарынын ар кандай маалымат каражаттарынын аудио диапазону менен байланыштары жөнүндө маалыматтар (телеберүүлөр, радиоберүүлөр ж.б.) кирет;

— «cookie» файлдардагы маалыматтар кирет;

— тышкы ресурстардагы Респонденттин иш-аракети жөнүндө үчүнчү жактардан алынган маалымат кирет.

Респонденттин жеке маалыматтарын иштетүү төмөнкү максаттарда ишке ашырылат:

— Сурамжылоолорду жүргүзүү жана Респонденттин Сурамжылоого катышуусун уюштуруу үчүн;

— Оператор Респондентти конкреттүү Сурамжылоого жакшыраак багыттай алышы үчүн, Сайттын кызматтарын жекелештирүү (конкреттүү Респондент үчүн Сайттын кызматтарын ыңгайлаштыруу);

— Өнөктөштүн шыктандыруучу программаларына, анын ичинде бонустук программаларга, сыйлыктарга Респонденттин катышуусун камсыз кылуу үчүн;

— Респондент менен байланыш, анын ичинде Сайттын кызматтарын колдонууга байланыштуу билдирүүлөрдү, суроо-талаптарды жана маалыматтарды жөнөтүү, ошондой эле Респонденттин суроо-талаптарын жана арыздарын карап чыгуу үчүн;

— Сайттын Кызматтарынын сапатын, аларды колдонуунун ыңгайлуулугун жогорулатуу, Сайттын кызматтарынын кошумча функцияларын иштеп чыгуу, үчүнчү тараптын маалымат системаларын тестирлөө үчүн;

— Респондент берген маалыматтарды текшерүү үчүн ;

— Оператордун веб-сайттарына кирүүлөрү боюнча статистиканы жазуу үчүн;

— Колдонуучу келишимин бузууларды табуу жана аларды алдын алуу үчүн;

— алдамчылыкка же үчүнчү жактардын укуктарын бузууга шек жараткандарды иликтөө үчүн;

— Тиешелүү мыйзамдарда белгиленген милдеттерди аткаруу, анын ичинде мамлекеттик органдардын же башка ыйгарым укуктуу адамдардын тийиштүү суроо-талаптарына жооп берүү үчүн;

— Оператордун ишин үчүнчү жакка сатууга, өткөрүп берүүгө же башка түрдө берүүгө байланыштуу.

Бул иш-аракеттер автоматташтыруу каражаттарын колдонуу менен жүзөгө ашырылат.

Жогорудагы максаттарга жетүү үчүн Респондент Операторго өзүнүн Жеке маалыматтарын үчүнчү жактарга, анын ичинде Оператордун атынан Жеке маалыматтарды иштеп чыгуучуларга берүүгө макулдук берет, эгерде Оператор менен үчүнчү жактардын ортосунда өткөрүлүп берилген Жеке маалыматтардын купуялыгын сактоо боюнча макулдашуу бар болсо.

Бул макулдук Респонденттин жеке маалыматтарын иштетүү максаттары ишке ашкан мөөнөткө берилет.

Бул макулдук Респондент тарабынан Каттоо эсебин өчүрүү менен жокко чыгышы мүмкүн. Оператор Тиешелүү Мыйзамга ылайык иштеп чыгуу үчүн зарыл болгон маалыматтарды кошпогондо, Респондент Каттоо эсебине өчүргөн күндөн тартып отуз күндөн ашпаган мөөнөттө Жеке маалыматтарды иштеп чыгууну токтотот.

Бул Макулдук берүүдө колдонулган терминдер Администратор Интернетте жарыялаган жана Респондент кабыл алган Колдонуучу келишиминде жана Оператор Интернетте жарыялаган жана Респондент кабыл алган. Тиркемеде көрсөтүлгөн мааниге ээ.