ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN EMAL EDİLMƏSİNƏ RAZILIQ.

Tərəfdaşa (bundan sonra – Operator) verilən: {partner_name}

({partner_data})

Operator tərəfindən İnternet dərc edilən İstifadəçi sazişinə Əlavəni qəbul etməklə, Respondent sərbəst şəkildə, öz iradəsi ilə və öz mənafeyinə uyğun olaraq, Operatora aşağıdakı şəxsi məlumatlarının (bundan sonra — Şəxsi məlumatlar) emal edilməsinə (toplamasına, qeydə almasına, strukturlaşdırmasına / sistemləşdirməsinə, yığılmasına, saxlanmasına, dəqiqləşdirməsinə (yenilənməsinə, dəyişdirilməsinə, modifikasiya edilməsinə), çıxarılmasına, istifadəsinə, ötürülməsi yolu ilə açıqlamasına (paylamasına, başqa yolla təqdim edilməsinə, girişə), nizama salınmasına və ya kombinasiya edilməsinə, məhdudlaşdırmasına, simasızlaşdırmasına, bloklamasına, silməsinə, məhv edilməsinə (silinməsinə və ya dağıtmasına)):

— Öz hesablama gücündə Saytın Xidmətlərinin funksionalından istifadə edərək toplanmış və emal edilmiş Respondent haqqında məlumatlar, o cümlədən:

Respondentin Şəxsi məlumatlarının emal edilməsi aşağıdaki məqsədlə ilə həyata keçirilir:

Göstərilən hərəkətlər avtomatlaşdırma vasitələrindən istifadə etməklə həyata keçirilir.

Yuxarıda göstərilən məqsədləri həyata keçirmək üçün Respondent həmçinin Operator tərəfindən onun Şəxsi məlumatlarının Operatora, o cümlədən Operatorun tapşırığı ilə Şəxsi məlumatların emalını həyata keçirən üçüncü şəxslərə verilməsinə razılığını verir, Operator və belə üçüncü şəxslər arasında verilmiş Şəxsi məlumatların məxfiliyinin təmin edilməsi haqqında bağlanmış saziş olduğu zaman.

Bu razılıq Respondentin şəxsi məlumatlarının emalı məqsədlərinin qüvvədə olması müddətinə verilir.

Bu razılıq Respondent tərəfindən Uçot qeydinin silinməsi yolu ilə geri götürülə bilər. Operator, müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq emal üçün lazım olan məlumatlardan başqa, Respondent tərəfindən Uçot qeydinin silinməsi tarixindən etibarən otuz gündən çox olmayan müddətdə Şəxsi Məlumatların emalına xitam verir.

Bu Razılıqda istifadə edilən anlayışlar, Operator tərəfindən İnternet dərc edilmiş və Respondent tərəfindən qəbul edilmiş istifadəçi sazişində və Tərəfdaş tərəfindən İnternet şəbəkəsində dərc edilmiş və Respondent tərəfindən qəbul edilmiş ona əlavədə müəyyən edilmiş mənanı daşıyır.