SHAXSIY MA’LUMOTLARNI QAYTA ISHLASHGA ROZILIK,

Administratorga berilgan (keyingi o‘rinlarda Operator deb yuritiladi): {adm_name}

{adm_data}

Operator tomonidan Internetda e’lon qilingan Foydalanuvchi shartnomasini qabul qilish orqali, Respondent erkin, o‘z xohishiga ko‘ra va o‘z manfaatlarini ko‘zlab, Operatorga o‘zining quyidagi shaxsiy ma’lumotlariga (keyingi o‘rinlarda Shaxsiy ma’lumotlar deb yuritiladi) ishlov berishga (yig‘ish, qayd etish, strukturalash/tizimlashtirish, to‘plash, saqlash, aniqlashtirish (yangilash, o‘zgartirish, modifikatsiya), topshirish (tarqatish, boshqa yo‘l bilan taqdim etish, kirish), tartibga solish yoki birlashtirish, cheklash, shaxssizlashtirish, blokirovka qilish, o‘chirish, yo‘q qilish yo‘li bilan olish, foydalanish, oshkor qilishga) roziligini beradi:

Respondentning shaxsiy ma’lumotlariga ishlov berish quyidagi maqsadlarda amalga oshiriladi:

Bu harakatlar avtomatlashtirish vositalari yordamida amalga oshiriladi.

Yuqoridagi maqsadlarga erishish uchun Respondent, shuningdek, Operator tomonidan o‘z shaxsiy ma’lumotlarini uchinchi shaxslarga qayta ishlashga rozilik beradi, shu jumladan agar Operator va bunday uchinchi shaxslar o‘rtasida uzatilgan Shaxsiy ma’lumotlarning maxfiyligini ta’minlash to‘g‘risida tuzilgan shartnoma mavjud bo‘lsa, Operator nomidan Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlaydigan shaxslarga.

Ushbu rozilik Respondentning shaxsiy ma’lumotlarini qayta ishlash maqsadlari uchun beriladi.

Ushbu rozilik Hisob qaydnomasini o‘chirib tashlagan Respondent tomonidan qaytarib olinishi mumkin. Operator Respondent Hisob qaydnomasini o‘chirib tashlagan kundan boshlab o‘ttiz kundan ortiq bo‘lmagan muddatda Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashni to‘xtatadi, amaldagi Qonun hujjatlariga muvofiq qayta ishlash uchun zarur bo‘lgan ma’lumotlar bundan mustasno.Ushbu rozilikda foydalanilgan tushunchalar Operator tomonidan Internetda e’lon qilingan va Respondent tomonidan qabul qilingan foydalanuvchi shartnomasida va Operator tomonidan Internetda e’lon qilingan va Respondent tomonidan qabul qilingan Qo‘shimchada belgilangan ma’noga ega.