РОЗИГӢ БАРОИ КОРКАРДИ МАЪЛУМОТҲОИ ШАХСӢ,

ки ба Маъмур (баъдан – Оператор) дода шудааст: {adm_name}

{adm_data}

Бо аксепт намудани (қабулкунии) Созишномаи истифодабаранда, ки аз ҷониби Оператор дар шабаки Интернет ҷойгир карда шудааст, Пурсидашаванда озодона, бо иродаи худ ва дар манфиати худ ба Оператор барои коркарди (ҷамъоварӣ, сабт, сохторкунӣ/систематизатсия, ҷамъкунӣ нигоҳдорӣ, саҳеҳкунӣ (навкунӣ, тағйирдиҳӣ, дигаркунӣ), иқтибосгирӣ, истифода бурдан, фош кардан бо воситаи интиқол (паҳнкунӣ, пешкашкунӣ бо роҳи дигар, дастрасӣ додан), ба тартиб даровардан ё ки омехтакунӣ, маҳдудкунӣ, бешахсгардорӣ, мамнӯъкунӣ, несткунӣ, нобудкунӣ (нест кардан ё ки вайрон кардан)) маълумотҳои зерини шахсии худро медиҳад (баъдан – Маълумотҳои шахсӣ):

Коркарди Маълумотҳои шахсии Пурсидашаванда бо мақсади зерин ба амал бароварда мешавад:

Амалҳои нишондодашуда бо истифода аз воситаҳои автоматизатсия ба амал бароварда мешавад.

Барои ба амал баровардани мақсадҳои дар боло нишондодашуда, Пурсидашаванда инчунин барои аз ҷониби Оператор дода шудани Маълумоти шахсии ӯ ба шахсони сеюм, ки инчунин коркарди Маълумоти шахсиро бо супориши Оператор ба амал мебароранд, ҳангоми мавҷудияти созишномаи байни Оператор ва чунин шахсони сеюм басташуда оид ба таъмини махфияти Маълумотҳои шахсии интиқолдодашуда розигӣ медиҳад.

Розигии мазкур ба муҳлати амали мақсадҳои муқарраргардидаи коркарди маълумотҳои шахсии Пурсидашаванда дода мешавад.

Розигии мазкур бо роҳи аз ҷониби Пурсидашаванда нест карда шудани Сабти бақайдгирӣ баргашта гирифта шуданаш мумкин аст. Оператор коркарди Маълумотҳои шахсиро дар муҳлати на бештар аз сӣ рӯз аз санаи нест карда шудани Сабти бақайдгирӣ аз ҷониби Пурсидашаванда, ба ғайр аз маълумотҳои барои коркард мутобиқи Қонунгузории амалкунанда лозима қатъ мекунад.

Мафҳумҳое, ки дар Розигии мазкур истифода бурда мешаванд, қиматҳои дар созишномаи истифодабарандаи аз ҷониби Оператор дар шабакаи Интернет интишоргардида ва аз ҷониби Пурсидашаванда аксептуша, ва илова ба он, ки аз ҷониби Ҳамкор дар шабакаи Интернет интишоргардида ва аз ҷониби Пурсидашаванда қабулгардидаро доранд.