CONSIMȚĂMÂNTUL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

dat Administratorului (denumit în continuare Operator): {adm_name} 

{adm_data}

Acceptând Acordul de Utilizare publicat de Operator pe Internet Respondentul, în mod liber, voluntar și în interesul său, dă consimțământul Operatorului privind prelucrarea (colectare, înregistrare, structurare/ sistematizare, acumulare, stocare, clarificare (actualizare, schimbare, modificare), extragere, utilizare, dezvăluire prin transmiterea (distribuție, furnizare prin alte mijloace, acces), ordonare sau combinare, restricționare, depersonalizare, blocare, ștergere, distrugere (ștergerea sau distrugerea) următoarelor date cu caracter personal (denumite în continuare Date cu caracter Personal):

Prelucrarea datelor cu caracter Personal ale Respondentului se efectuează în scopul urmator:

Aceste acțiuni sunt efectuate folosind instrumente de automatizare.

Pentru a atinge obiectivele de mai sus, Respondentul își dă consimțământul și pentru transferul de către Operator a datelor sale cu caracter personal către terți, inclusiv cei care prelucrează date cu caracter Personal în numele Operatorului, în funcție de disponibilitate acordului încheiat între Operatorul și astfel de terți pentru a asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal transferate.

Acest consimțământ va fi dat pe durata scopurilor prelucrării datelor cu caracter personal ale Respondentului.

Acest consimțământ poate fi revocat prin ștergerea Contului de Utilizator al Respondentului. Operatorul încetează prelucrarea datelor cu caracter Personal într-o perioadă care nu depășește treizeci de zile de la data ștergerii Contului de Utilizator al Respondentului, cu excepția datelor necesare pentru prelucrare în conformitate cu legislația aplicabilă.Conceptele utilizate în acest Consimțământ au sensul stabilit în acordul de utilizare publicat de Operator pe Internet și acceptat de Respondent, și în Actul adițional la acesta publicat de Partener pe Internet și acceptat de Respondent.