Әкімшіге (бұдан әрі-Оператор) берілген: {adm_name}

{adm_data}

ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУГЕ КЕЛІСІМ

Интернет желісінде Оператор жария еткен Пайдаланушы келісімін акцептеу арқылы Сұхбаткер өз еркімен және өз мүддесі үшін Операторға өңдеуге (жинауға, жазуға, құрылымдауға/ жүйелеуге, жинақтауға, сақтауға, нақтылауға (жаңартуға, өзгертуге, модификациялауға), алу, пайдалану, беру арқылы ашуға (таратуға, өзге тәсілмен беруге, қол жеткізу), өзінің келесі дербес деректерін (бұдан әрі – Дербес деректер) ретке келтіру немесе біріктіру, шектеу, иесіздендіру, бұғаттау, жою, кетіру (өшіру немесе бұзу)) келісімін береді:

СұхбаткердіңДербес деректерін өңдеу келесі мақсатпен жүзеге асырылады:

Көрсетілген әрекеттер автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып жасалады.

Оператор мен осындай үшінші тұлғалар арасында берілген Дербес деректердің құпиялылығын қамтамасыз ету туралы келісім болған жағдайда жоғарыда көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін Сұхбаткер сонымен қатар Оператордың өзінің Дербес деректерін үшінші тұлғаларға, соның ішінде Оператор атынан Дербес деректерді өңдейтіндерге беруге келісімін береді.

Осы Келісім СұхбаткердіңДербес деректерін өңдеу мақсаттарының қолданылу мерзіміне беріледі.

Осы Келісімді СұхбаткерЕсептік жазбаны жою арқылы қайтарып алуға болады. Оператор Қолданыстағы заңнамаға сәйкес өңдеу үшін қажетті деректерден басқа, Сұхбаткер Есептік жазбаны жойған күннен бастап отыз күннен аспайтын мерзімде Дербес деректерді өңдеуді тоқтатады.

Осы Келісімде пайдаланылатын ұғымдар Оператор Интернет желісінде жариялаған және Сұхбаткер акцептеген Пайдаланушы келісімінде және Интернет желісіндегі Серіктес жариялаған және Сұхбаткер акцептеген оның Қосымшасында белгіленген мәнге ие болады.