ЖЕКЕ МААЛЫМАТТАРДЫ ИШТЕТҮҮГӨ МАКУЛДУК БЕРҮҮ,

Администраторго  берилген: (мындан ары – Оператор): {adm_name}

{adm_data}

Оператор  Интернетте жарыяланган Колдонуучу келишимине макул болуу  (кабыл алуу)  менен, Респондент өз эрки, өз каалоосу жана өз кызыкчылыгы үчүн төмөндөгү жеке маалыматтарды (мындан ары — Жеке маалыматтар)  Операторго аларды  кайра иштетүүгө (жыйноого, жазууга, структуралаштырууга/системалаштырууга, топтоого, сактоого, тактоого (жаңылоого,  өзгөртүүгө), алууга, пайдаланууга, өткөрүп берүү жолу менен ачыкка чыгарууга (таратууга, башка жол менен берүүгө), иреттөөгө же айкалыштырууга, чектөөгө, жалпылоого, бөгөттөөгө, жок кылууга,  (тазалоого же өчүрүүгө)) макулдук берет берет: 

 Респонденттин жеке маалыматтарын иштетүү төмөнкү максаттарда ишке ашырылат:

Бул иш-аракеттер автоматташтыруу каражаттарын  колдонуу менен жүзөгө ашырылат.                                            

Жогорудагы максаттарга жетүү үчүн Респондент  Операторго  өзүнүн Жеке маалыматтарын үчүнчү жактарга, анын ичинде Оператордун атынан Жеке маалыматтарды иштеп чыгуучуларга берүүгө макулдук берет, эгерде Оператор менен үчүнчү жактардын ортосунда өткөрүлүп берилген Жеке маалыматтардын купуялыгын сактоо боюнча макулдашуу бар болсо.

Бул макулдук Респонденттин жеке маалыматтарын иштетүү максаттары ишке ашкан  мөөнөткө берилет.

Бул макулдук Респондент тарабынанКаттоо эсебин өчүрүү менен   жокко чыгышы  мүмкүн. Оператор Тиешелүү  Мыйзамга ылайык иштеп чыгуу үчүн зарыл болгон маалыматтарды кошпогондо, Респондент Каттоо эсебин  өчүргөн күндөн тартып отуз күндөн ашпаган мөөнөттө Жеке маалыматтарды иштеп чыгууну токтотот. Бул Макулдук берүүдө колдонулган терминдер Администратор  Интернетте  жарыялаган жана Респондент   кабыл алган  Колдонуучу келишиминде жана Оператор  Интернетте жарыялаган жана  Респондент  кабыл алган. Тиркемеде көрсөтүлгөн мааниге.