ACT ADIȚIONAL LA ACORDUL DE UTILIZARE (OFERTA PUBLICĂ)

Versiunea 20.10.2022

Toți termenii și definițiile utilizate în acest Actul adițional la Acordul de utilizare (denumit în continuare Actul adițional) sunt specificate în acest Actul adițional. Termenii și definițiile care nu sunt specificate în Actul adițional au semnificațiile stabilite în Acordul de utilizare publicat de Administrator și acceptat de Respondent (denumit în continuare – Acordul de utilizare).

Actul adițional este o ofertă publică (denumită în continuare Oferta), termenul de aderare la care nu este limitat (valabil pe termen nelimitat). Actul adițional reprezinte Addendum la Acordul de utilizare, ceea ce înseamnă că Administratorul, Partenerul și Respondentul acceptă și se angajează să respecte atât termenii Acordului de utilizare, cât și acest Actului adițional; prevederile Acordului de utilizare se vor aplica raporturilor juridice ale părților nereglementate de Actul adițional și invers. În cazul în care există un conflict între Acordul de utilizare și Actul adițional, se vor aplica prevederile Actului adițional.

Acceptarea Actului adiționalului înseamnă efectuarea de către Respondent a unor acțiuni concludente exprimate în crearea unui Cont de utilizator pe Site-ul. Prin crearea unui Cont de utilizator pe Site-ul, concomitent cu acceptarea termenilor și condițiilor Actul adiționalului, Respondentul acceptă termenii și condițiile Acordului de utilizare și se consideră că a aderat la acest Actul adițional și la Acordul de utilizare.

Prin acceptarea Actului adițional, Respondentul îi dă Partenerului consimțământul privind prelucrarea datelor sale personale.

În cazul în care Respondentul nu este de acord cu oricare dintre prevederile acestui Actul adițional, Respondentul nu are dreptul de a utiliza Serviciile Site-ului. În cazul în care Respondentul continuă să utilizeze Serviciile Site-ului după publicarea modificărilor, se consideră că, prin aceasta, acceptă modificările în termenii Actului adițional în totalitate.

1. TERMENI ȘI DEFINIȚII

Site-ul – un set de software-ul (programe pentru calculatoare electronice) și alte informații conținute în sistemul informațional, accesul la care este asigurat prin Internet folosind Numele de domeniu al Site-ului specificat în Acordul de utilizare.

Servicii Site-ului – funcționalitatea, instrumentele și serviciile Site-ului furnizate Respondentului pentru a organiza participarea Respondenților la cercetări sociologice și de marketing prin sondaje.

Site-ul de sondaj – Site-ul sau un alt site deținut de terți prin intermediul căruia este efectuat sondajul.

Administratorul – proprietarul Site-ului.

Respondentul – o persoană fizică care are capacitatea juridică corespunzătoare în conformitate cu legile Țării Respondentului specificate în Acordul de utilizare și care s-a înregistrat pe Site-ul.

Dacă prin Legea Aplicabilă nu se prevede altfel, persoanele cu vârsta sub 12 ani, precum și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sub vârsta de 16 ani, nu pot fi Respondenți. Respondentul declară și garantează că îndeplinește cerințele acestei clauze a Acordului de utilizare.

Partenerul – {partner_name} ({partner_data}), care este proprietarul software-ului care permite Respondenților să participe la sondaje.

Sondaj – o metodă de colectare a informațiilor primare, exprimată într-un set de acțiuni de colectare și transmitere online a informațiilor de la Respondent către Administrator, Partener și (sau) clienții acestora pe o anumită temă, acumulare, generalizare, prelucrare a datelor primite, formarea concluziilor despre rezultatele Sondajului. Sondajul poate fi organizat de către Administratorul, Partenerul sau clienții acestora.

Înregistrarea pe Site-ul – un set de acțiuni ale Respondentului care vizează crearea unui Cont de utilizator, ceea ce înseamnă acceptarea deplină a prezentului Acord de utilizare și a altor documente specificate în preambulul acestui Acord de utilizare.

Contul de utilizator – un set de date de identificare condiționată ale Respondentului, prin care Respondentul accesează Serviciile Site-ului.

Contul personal – o parte a teritoriului închis al Site-ului unde sunt postate informații despre Respondent și sunt furnizate Serviciile Site-ului.

Formularul de feedback – adresa de e-mail specificată în Acordul de utilizare.

Proprietatea intelectuală – rezultatele activității intelectuale și mijloacele echivalente de individualizare a persoanelor juridice, bunurilor, lucrărilor, serviciilor și întreprinderilor cărora li se asigură protecție juridică (inclusiv Site-ul, Serviciile Site-ului, software-ul, bazele de date, denumirile comerciale, mărcile comerciale și mărcile de servicii) , grafică, fotografii, produse video, denumiri comerciale și alte rezultate ale activității intelectuale).

Proprietatea intelectuală a Respondentului – Proprietatea intelectuală furnizată/publicată de Respondent folosind Serviciile Site-ului sau postate pe Site-urile de Sondaj.

Proprietatea intelectuală a Administratorului, a Partenerului sau a clienților acestora – Proprietatea intelectuală, ale cărei drepturi aparțin Administratorului, Partenerului sau clienților acestora sau altor terți, prezentată Respondentului la utilizarea Serviciilor Site-ului și la completarea Sondajelor.

Informații confidențiale – următoarele informaţii sau datele, indiferent de forma furnizării lor:

— Proprietatea intelectuală a Administratorului, Partenerului sau clienților acestora prezentată Respondentului în timpul efectuării Sondajului (inclusiv întrebări din Sondaj, descrierea bunurilor/serviciilor etc.);

— Informații legate de activitățile Administratorului, Partenerului și clienților acestora (informații de natură financiară, tehnică, de producție și de altă natură, orice informații despre metodele, tehnologiile, ideile, conceptele, instrumentele, componentele software-ullui utilizate sau dezvoltate de către Administrator, Partenerul și clienții acestora, informații despre aspectele organizaționale ale Administratorului, Partenerul și clienții acestora, informații despre sistemele informatice, produsele software-ului ale Administratorului, Partenerul și clienții acestora)

— orice altă informație care are valoare reală sau potențială din cauza necunoscutului acesteia față de terți, primită de Respondent atunci când folosește Site-ul, Serviciile Site-ului, Site-urile de Sondaj și care are vreo relație cu Administratorul, Partenerul și clienții acestora;

— informații care constituie un secret comercial al Administratorului, Partenerului și (sau) clienților acestora;

— alte informații clasificate drept confidențiale în conformitate cu Legea Aplicabilă.

Legea aplicabilă – {law_country}, cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres în Acordul de utilizare, Actul adițional și Politica de confidențialitate.

Servicii de autorizare – o interfață de aplicație a site-ului web Google și alte servicii similare utilizate pentru autorizarea și autentificarea utilizatorilor și, eventual, pentru completarea automată a informațiilor de profil la înregistrarea unui Respondent.

2. OBIECTUL ACTULUI ADIȚIONAL

2.1. Conform acestui Act adițional, Partenerul este de acord să acorde Respondentului dreptul de a utiliza software-ul pentru a accesa Serviciile Site-ului (denumite în continuare Software-ul) sub o licență simplă (neexclusivă) în scopul organizării participării Respondentului la sondaje, iar Respondentul va fi obligatsă respecte prevederile acestui Act adițional atunci când utilizează Serviciile Site-ului și alte documente care reglementează procedura și condițiile de furnizare a Serviciilor Site-ului individuale și postate pe Site-ul.

2.2. Utilizarea Serviciilor Site-ului de către Respondentul este dreptul Respondentului și nu obligația acestuia.

2.3. Acceptând să devină Respondent, o persoană este de acord că va primi invitații pentru participarea la sondaje.

3. CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE A SERVICIILOR SITE-ULUI

3.1. Serviciile Site-ului sunt oferite Respondentului pentru participarea sa la cercetări sociologice și cele de marketing gratuit.

3.2. Invitațiile de participare la sondaje pot fi trimise respondenților prin e-mail, mesaje SMS, apeluri către telefon mobil respectiv, notificări push web la browserul respectiv, prin mesaje private pe rețelele sociale și prin servicii de mesagerie instantanee și în alte moduri.

3.3. Cu scopul de menținerea interesului Respondentului față de Serviciile Site-ului, precum și pentru promovarea lor, atragere noi Respondenții și creșterea activitatetii Respondenților înregistrați, Respondenților li se poate oferi să participe la programe de bonus organizate de Partener, precum și de clienții de Administratorul și Partenerul. Bonusurile vor fi acumulate și utilizate în conformitate cu condițiile stabilite de Partener în programele relevante, sau de către clienții Administratorului sau Partenerului. Prin acceptarea acestui Act adițional, Respondentul acceptă programul de bonus actual.

4. ÎNREGISTRARE PE SITE-UL. CONT DE UTILIZATOR.

4.1. Înregistrarea pe Site-ul este posibilă numai dacă Respondentul efectuează în mod constant următoarele acțiuni:

4.1.1. Respondentul acceptă în totalitate și necondiționat Acordul de utilizare, acest Act adițional, Politica de confidențialitate și, de asemenea, își dă acordul privind prelucrarea datelor sale personale. Acţiuni de mai sus se prevede efectuarea următoarei secvenței de acţiuni:

— familiarizarea cu termenii versiunilor actuale ale Acordului de utilizare, prezentului Actul adițional, Politicii de confidențialitate, textului Consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe Site-ul;

— exprimarea consimțământului cu privire termenii specificate in versiunele actuale ale Acordului de utilizare, prezentului Actul adițional, Politicii de confidențialitate și exprimarea consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal sub condițiile prevăzute în textul Consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin facerea clic pe butonul [ÎNREGISTRARE] într-o o margine specială alături de link-urile active către documentele de mai sus de pe Site-ul.

4.1.2. După efectuarea acțiunilor specificate în clauza anterioara, Respondentul are dreptul de a parcurge procedura de Înregistrare, în urma căreia se creează un Cont de Utilizator a Respondentului unic pentru accesul la Serviciile Site-ului. Pentru finalizarea procedurii de înregistrare, utilizatorul trebuie să completeze formularul de înregistrare.

4.1.3. În timpul procesului de înregistrare, Respondentul setează un login (adresă de e-mail) și o parolă pentru a-și accesa Contul său de utilizator. Respondentul este singurul responsabil pentru fiabilitatea și securitatea login-ului și a parolei sale, precum și pentru tot ceea ce se va face pe Site-ul după autorizarea utilizînd login-ul și parola Respondentului.

4.1.4. Înregistrarea pe Site-ul va fi considerată finalizată după ce Respondentul introduce corect informațiile în toate marginile obligatorii ale formularului.

4.2. Respondentul ar putea înregistra și folosind Serviciile de Autorizare.

4.3. În procesul de utilizare a Serviciilor Site-ului, Respondentul ia, în mod independent și voluntar, o decizie să furnizeze informații despre sine (inclusiv pe cele obținute de la Serviciile de Autorizare).

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE RESPONDENTULUI

5.1. Respondentul are dreptul:

5.1.1. să participe gratuit la sondaje în modul și în condițiile stabilite prin Acordul de utilizare și prin prezentul Actul adițional;

5.1.2. să primească informații despre procedura și condițiile de participare la sondaje;

5.1.3. să refuză să participe la sondaj fără a oferi motive;

5.1.4. să efectueze în mod independent modificări și corecții la informațiile despre sine in Contul de utilizator a Respondentului, cu condiția ca astfel de modificări și corecții să conțină informații actualizate și de încredere;

5.1.5. se plânge de comportament care, în opinia Respondentului, îi încalcă drepturile, prin depunerea plângerii folosind Formularul de Feedback;

5.1.6. să șterge Contul său de utilizator în orice moment conform instrucțiunilor Site-ului din proprie inițiativă.

5.2. Respondentul se obliga:

5.2.1. să respecte termenii Acordului de utilizare și prezentului Actul adițional;

5.2.2. să furnizeze datele de încredere solicitate la înregistrarea pe Site-ul, să specifice informații exacte, complete și consecvente despre sine cu privire la toate aspectele propuse în formularul de înregistrare, să actualizeze informațiile furnizate;

5.2.3. nu să creeze un Cont de utilizator înainte de a împlini vârsta stabilită de Legea Aplicabilă;

5.2.4. nu să înregistreze pe Site-ul dacă are un Cont de utilizator valid;

5.2.5. să fie responsabil pentru fiabilitatea parolei create pentru accesarea Contului de utilizator, inclusiv la înregistrarea utilizând Serviciile de Autorizare, să asigure siguranța parolei, inclusiv prin instalarea de programe antivirus pe dispozitivele utilizate. Nu să dezvăluie parola și nu să ofere în alt mod acces la Contul său de utilizator unor terți și nu să transfere Contul său de utilizator către terți;

5.2.6. atunci când să participe la sondaje, să acționeze cu bună-credință, să ofere răspunsuri informative, semnificative, coerente, consecvente și complete la întrebări. Răspunsurile inconsecvente înseamnă răspunsurile care nu au legătură cu subiectul Sondajului, conțin înjurături (vulgaritate, profanare, blasfemie), un set de numere, semne de punctuație și litere care nu au încărcătură semantică, se contrazic între ele sau bunul simț etc., precum și răspunsurile care sunt false în mod deliberat;

5.2.7. să notifice imediat orice caz de acces neautorizat (neautorizat de Respondent) la Contul de Utilizator al Respondentului și (sau) orice încălcare a securității datelor Respondentului prin trimiterea unei scrisori folosind Formularul de Feedback;

5.2.8. nu să utilizeze Site-ul pentru:

· încălcări ale Legilor Aplicabile, inclusiv:

— încălcări ale drepturilor terților și prejudiciul lor sub orice formă;

— uzurparea identității unei alte persoane sau reprezentant al unei organizații și (sau) comunități fără drepturi suficiente, precum și a induce în eroare cu privire la proprietățile și caracteristicile oricăror subiecte sau obiecte;

— colectarea și stocarea datelor cu caracter personal ale altor Respondenți;

· accesarea Site-ului sau colectarea datelor de pe Site folosind mijloace automate;

· încearcă să obțină acces la date în absența permisiunii pentru un astfel de acces;

· trimiterea de e-mailuri de natură publicitară, comercială sau promoțională, în orice mod legat de Site-ul (care nu sunt autorizate și (sau) așteptate) unor destinatari;

· efectuarea de acțiuni care pot duce la deconectarea, întreruperea funcționării normale sau deteriorarea aspectului Site-ului sau la o încărcare excesivă asupra acestuia;

· încărcarea, trimiterea, transmiterea sau punerea la dispoziție în alt mod a materialelor, inclusiv prin intermediul formularelor Web și în timpul participării la sondaje:

— care sunt dăunătoare și (sau) ilegale: nepoliticos, amenințător, jignitoare, pornografice, calomnioase, promovarea urii și (sau) discriminării persoanelor pe motive rasiale, etnice, de gen, sociale, care încalcă drepturi de proprietate intelectuală ale terților;

— pe care Respondentul nu are dreptul să le pună la dispoziție prin lege sau în baza vreunei relații contractuale;

— încalcă drepturi privind oricărui brevet, marcă comercială, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale unei terțe părți;

— informații publicitare care nu sunt autorizate în mod special, spam, fraude și alte scheme similare (de exemplu, aşa-zise „piramide”, „scrisori de fericire” etc.);

— care conțin viruși sau alte coduri de computer, fișiere sau programe concepute pentru a perturba, distruge sau limita funcționalitatea oricărui computer sau echipament sau programe de telecomunicații, pentru acces neautorizat, precum și numere de serie pentru produse software comerciale și programe pentru generarea acestora, login-uri, parole și alte mijloace pentru obținerea accesului neautorizat la resurse plătite de pe Internet, precum și postarea de link-uri către informațiile de mai sus.

5.2.9. nu să copieze sau modifice Software-ul; nu să creeze programe derivate din Software-ul; nu să pătrunde in Software-ul pentru obținerea codului programului;

5.2.10. nu să vândă, nu să cedeze, nu să închirieze, nu să transfere către terți sub nicio altă formă drepturile de acces la Site-ul sau la Serviciile Site-ului;

5.2.11. nu să plaseze publicitate contextuală utilizând link-ul său de referință în niciun serviciu de Internet care oferă servicii de afișare a reclamei contextuale conform interogări contextuale, daca un cuvânt sau o expresie similară în mod confuz cu numele Site-ului conţine în cererea corespunzătoare, sau în textul sau în titlul anunțului, . De asemenea, Respondentul se obligă nu să trimită spam prin e-mail, rețele de socializare sau mesagerie care conține linkul său de referință;

5.2.12. să respecte confidențialitatea strictă în conformitate cu prevederile Acordului de utilizare și să nu dezvăluie informațiile confidențiale către terți;

5.2.13. nu să participe la sondaje fiind în afara Țării Respondentului;

5.2.14. în cazul părăsirii Țării Respondentului pentru reședința permanentă în altă țară, să renunțe la orice pretenție împotriva Partenerului și Administratorului și să șterge Contul său de utilizator.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UNUI PARTENERULUI

6.1. Partenerul are dreptul:

6.1.1. în orice moment, fără notificare, să completeze, să editeze sau să introduce modificări în orice alt mod la termenii acestui Actul adițional;

6.1.2. să invite Respondenții pentru participarea la Sondaje;

6.1.3. să nu invite/refuze Respondenții să participe la Sondaje care nu îndeplinesc criteriile publicului țintă al Sondajului sau din alte motive, în timp ce Partenerul nu este obligat să dezvăluie motivele unor astfel de refuzuri;

6.1.4. cu excepția cazului în care rezultă în mod expres altfel din termenii acestui Actul adițional, să transfere informațiile depersonalizate care conțin răspunsurile Respondentului la întrebările din cadrul Sondajelor către terți;

6.1.5. să blocheze accesul Respondentului la Serviciile Site-ului, să rezilieze prezentul Actul adițional dacă Respondentul încalcă obligațiile stabilite prin prezentul Actul adițional;

6.1.6. să efectueze lucrări preventive în complexul software și hardware al Site-ului cu suspendarea temporară a funcționării Site-ului și a Serviciilor Site-ului.

6.2. Partenerul se obligă:

6.2.1. să ofere Respondentului acces gratuit la Serviciile Site-ului pentru participarea la Sondaje;

6.2.2. să prelucreze datele cu caracter personal ale Respondentului, să le păstreze confidențiale și securizate, în conformitate cu Politica de confidențialitate și cu termenii prezentului Actul adițional.

7. BLOCAREA ACCESULUI LA SERVICIILE SITE-ULUI

7.1. Accesul Respondentului la Serviciile Site-ului va fi blocat în următoarele cazuri:

7.1.1. ștergerea de către Respondent a Contului său de Utilizator;

7.1.2. retragerea de către Respondent a consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

7.1.3. modificarea statutului Respondentului în ceea ce privește conformitatea acestuia cu cerințele specificate în prezentul Actul adițional;

7.1.4. constatarea faptului încălcării de către Respondentului a obligațiilor stabilite prin Act adițional.

7.2. Contul de Utilizator al Respondentului poate fi blocat dacă Respondentul nu folosește Serviciile Site-ului și nu a participat la niciun Sondaj efectuat prin intermediul Serviciilor Site-ului în decurs de 6 (șase) luni anterioare.

7.3. Respondentul este de acord că Administratorul și Partenerul nu poartă nicio responsabilitate față de acesta pentru blocarea accesului la Serviciile Site-ului.

7.4. De la data blocării accesului Respondentului la Serviciile Site-ului, prezentul Actul adițional se consideră reziliat.

8. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

8.1. Proprietatea intelectuală a Administratorului, Partenerului sau clienților acestora:

8.1.1. Respondentul recunoaște și este de acord că Proprietatea Intelectuală a Administratorului, Partenerului sau clienților acestora se află sub protecție legală.

8.1.2. Respondentului i se acordă o licență simplă (neexclusivă) gratuită pentru utilizarea Site-ului, Serviciilor Site-ului și Software-ului în măsura necesară pentru participarea Respondentului la Sondaje.

8.1.3. Respondentului nu i se acordă niciun alt drept asupra Proprietății Intelectuale a Administratorului, Partenerului sau clienților acestora, cu excepția drepturilor menționate în clauza anterioara al prezentului Act adițional. În afara de asta, Respondentul nu are voie să trimită, să înstrăineze, să vândă, să copieze, să distribuie, să modifice și să dispună în alt mod Proprietatea intelectuale a Administratorului, a Partenerului sau a clienților acestora.

8.2. Proprietatea intelectuală a Respondentului:

8.2.1. Prin postarea materialelor în timpul Sondajului, Respondentul acordă Administratorului, Partenerului și clienților acestora (care este organizatorul și clientul Sondajului) o licență simplă (neexclusivă) gratuită pentru materialele specificate, fără a limita teritoriul și termenul de valabilitate al acestuia, cu dreptul de a utiliza materialele în orice mod neinterzis de lege, inclusiv prin reproducere publică, afișare, copiere, prelucrare digitală, procesare sau modificare, precum și cu dreptul de a transfera drepturile de mai sus oricărui terț părți (acordarea de sublicențe), inclusiv transmiterea transfrontalieră.

8.2.2. Prin postarea materialelor pe Site-ul și pe site-urile de sondaj, Respondentul garantează că:

— este proprietarul legal al materialelor postate și, prin publicarea materialelor, Respondentul nu încalcă drepturile terților sau termenii acordurilor existente;

— Respondentul nu este ținut de nicio obligație cu privire la materiale, inclusiv cele de confidențialitate.

9. CONFIDENȚIALITATE

9.1. Transferul de către Respondent al informațiilor confidențiale către terți, precum și dezvăluirea informațiilor confidențiale și acordarea orice alt acces la acestea, pot fi efectuate numai cu permisiunea scrisă a Administratorului, Partenerului sau clientului acestora, care este clientul Sondajului în care au fost dezvăluite informațiile confidențiale.

9.2. Respondentul va lua toate măsurile pentru a păstra informațiile confidențiale.

9.3. Respondentul va fi responsabil pentru dezvăluirea Informațiilor Confidențiale în conformitate cu Legislația Aplicabilă.

10. POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE

10.1. Prelucrarea datelor personale ale Respondentului de către Partener este supusă prevederilor Politicii de confidențialitate, precum și prevederilor Acordului de utilizare.

11. RESPONSABILITATEA RESPONDANTULUI

11.1. Respondentul va fi responsabil pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor care îi revin în temeiul acestui Act adițional, în conformitate cu Legea Aplicabilă.

11.2. Respondentul este conștient de faptul că nerespectarea termenilor Actului adițional poate duce la pierderi semnificative pentru Administrator, Partener și (sau) clienții acestora. În acest sens, Administratorul, Partenerul, clientul are dreptul de a cere despăgubiri de la Respondent pentru pierderile cauzate de acesta.

12. SCOPIRE DE RĂSPUNDERE

12.1. Partenerul nu va fi responsabil față de Respondent pentru pierderile rezultate din utilizarea Site-ului și (sau) a Serviciilor Site-ului și nu va fi responsabil în temeiul niciunui acord între Respondent și terți.

12.2. Respondentul este de acord că Partenerul nu poartă nicio responsabilitate față de acesta pentru blocarea accesului la Serviciile Site-ului.

13. MODIFICAREA ACTULUI ADIȚIONAL

13.1. Partenerul are dreptul să modifice unilateral termenii acestui Act adițional și toate părțile sale integrale fără acordul Respondentului, notificându-l pe acesta din urmă prin postarea unei noi versiuni a Actului adițional sau a oricăreia dintre părțile sale integrante care au suferit modificări pe Site-ul. Noua versiunea a Actului adițional și (sau) oricare dintre părțile sale integrante intră în vigoare din momentul publicării pe Site-ul.

14. CLAUZE FINALE

14.1. Părțile vor încerca să rezolve orice dispute sau pretenții care decurg din prezentul Act adițional sau care au legătură cu acesta, în cadrul procedurii privind rezolvarea reclamațiilor. În cazul în care nu se ajunge la un acord, disputa este supusă examinării la instanță de judecată teritorială care se afla la locația Partenerului.

14.2. Prezentul Actul adițional este gratuit și, prin urmare, regulile privind protecția consumatorilor nu se aplică acestui Actul adițional.