PROGRAM DE BONUS (OFERTĂ PUBLICĂ)

Versiunea 20.10.2022

Acest Program de Bonus (denumit în continuare programul de Bonus) este o ofertă publică (denumită în continuare Oferta), termenul de aderare la care este nelimitat (valabil pe termen nelimitat).

Acceptarea Programului de Bonus înseamnă acceptarea de către Respondent a unui Act adițional la acordul de Utilizare (ofertă publică) publicat de Partener și acceptat de Respondent și postat pe Internet la adresa: (denumit în continuare Actul adiționalul).

Toate conceptele utilizate în programul de Bonus și care nu sunt specificate în acesta au semnificațiile stabilite în Acordul de Utilizare publicat de Administrator și acceptat de Respondent (denumit în continuare Acordul de Utilizare) și în Actul adițional.

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Acest Program de Bonus vizează păstrarea Respondenților existenți și atragerea de noi Respondenți pentru participarea la sondajele organizate de Administrator, Partener sau clienți ai Administratorului / Partenerului și reprezintă evenimente în urma cărora Respondentul acumulează puncte și le schimbă pentru o Recompensa.

1.2. Faptul participării la Program de Bonus înseamnă că Respondentul s-a alăturat programului Bonus, a familiarizat cu termenii programului Bonus și este pe deplin de acord cu aceștia.

1.3. Termeni și definiții suplimentare:

1.3.1. Recompensa – o plată integrală sau parțială pentru Respondent sau persoana indicată de Respondent pentru serviciile unui operator de telefonie mobilă în schimbul punctelor acumulate de Respondent în timpul participării la Program de Bonus. Recompensa primită de Respondent nu poate fi înlocuită cu un echivalent monetar;

1.3.2. Cardul Bonus —un set de informații despre Respondent, Recompensele oferite acestuia, numărul de puncte acumulate si deduse precum și soldul curent al punctelor. Cardul bonus va fi deschis în numele Respondentului care a acceptat termenii Acordului de utilizare și prezentului Actul adițional și utilizează Site-ul;

1.3.3. Punctele — bonusuri acordate Respondentului pentru participarea la Program de Bonus.

1.3.4. Număr minim de puncte – numărul minim de puncte necesar pentru schimbul punctelor acumulate pe Recompensa stabilită pe Site-ul.

1.4. Perioada efectuării programului de Bonus: de la data publicării acestui program de Bonus pe Site-ul pentru o perioadă nedeterminată. Partenerul are dreptul să anuleze sau să suspende programul de Bonus în orice moment, cu condiția ca Respondenții să fie informați despre o astfel de anulare prin plasarea unui anunț relevant pe Site-ul cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de expirarea programului de Bonus.

2. REGULI DE PARTICIPARE LA PROGRAM DE BONUS

2.1. Pentru a participa la Programul de Bonus, persoană respectivă trebuie să adere la Acordul de Utilizare, Actul adițional și acest program de Bonus.

2.2. Participarea la Program de Bonus este voluntară. Prin acceptarea acestui Program de Bonus, Respondentul își dă consimțământul informat și voluntar privind participarea la publicitate promoțională, marketing și alte activități care vizează promovarea Serviciilor Site-ului. Informațiile despre funcționarea Serviciilor Site-ului, precum si mesaje informative, de publicitate sau alte mesaje va fi trimise Respondentului la adresa sa de e-mail sau la telefon al cărui număr a fost specificat de Respondent în timpul înregistrării în conformitate cu procedura stabilită de Actul adițional. Respondentul poate să refuze în orice moment să primească informațiile specificate în aceasta clauza prin ștergerea Contului său de utilizator.

2.3. Respondentul poate să obține puncte numai pentru sondajele completate personal. În caz contrar, Contul de utilizator al Respondentului poate fi blocat.

2.4. Punctele de pe cardul Bonus va fi acordate pentru utilizarea activă a serviciilor Site-ului, și anume:

2.4.1. pentru completarea sondajului de către Respondent dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

— cu condiția ca sondajul să fie finalizat integral și dacă sondajul este realizat pe resursa Partenerului / clientului Administratorului / Partenerului – cu condiția ca Partenerul / clientul Administratorului / Partenerul să confirme finalizarea completă și corectă a sondajului (Administratorul / Partenerul nu va fi responsabil pentru ca acumularea punctelor nu a fost efectuată fiindcă Respondentul din orice motiv nu a finalizat sondajul);

— Punctele va fi acordate o dată pentru ceva timp după finalizarea sondajului;

— Numărul de puncte care trebuie acordate este stabilit separat în fiecare caz și se anunțe fie în contul Personal al Respondentului, fie într-o invitație trimisă Respondentului privind participarea la sondaj, fie prin alte mijloace. Numărul de puncte acumulate va fi afișat pe cardul Bonus în Contul personal al Respondentului;

— Respondentul recunoaște și este de acord că sondajele sunt efectuate în rândul persoanelor cu un anumit profil, care se formează în funcție de diferite caracteristici (vârstă, sex, geografie de reședință, statut social și marital, consumul unui anumit produs, serviciu etc.). În acest sens, posibilitatea participării unui Respondent care nu îndeplinește profilul solicitat poate fi limitată, în ciuda trimiterii Respondentului a unui mesaj de informare despre efectuarea unui astfel de sondaj. Punctele nu va fi acordate în acest caz;

— Respondentul nu este garantat să aibă sondaje disponibile pentru participarea.

2.4.2. pentru completarea informațiilor din contul personal al Respondentului, sub rezerva următoarelor condiții:

— dacâ Respondentul completează Informațiile profilului;

— Punctele va fi acordate o dată pentru ceva timp după completarea informațiilor;

— Numărul de puncte care trebuie acordate este setat și afișat pe cardul Bonus în contul personal al Respondentului.

2.4.3. pentru participarea Respondentului la programe organizate de Administrator, Partener, clienți Administratorului / Partenerului sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții;

— sub rezerva respectării de către Respondent a condițiilor de participare la programe și a respectării de către Respondent a cerințelor pentru participanții la aceste programe;

— Punctele va fi acordate o dată pentru o perioadă de timp după finalizarea participării Respondentului la program;

— Numărul de puncte care trebuie acordate va fi stabilit în programe și va fi anunțat fie în contul personal al Respondentului, fie într — o invitație trimisă Respondentului privind participarea la program sau prin alte mijloace;

— Numărul de puncte acumulate va fi afișat pe cardul Bonus din contul personal al Respondentului.

2.4.4. pentru atragerea terților la participarea la sondaje de către Respondent, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

— Înregistrarea unei terțe persoane care nu este Respondent pe Site-ul și efectuarea primului sondaj, pentru participarea la care se acordă puncte;

— Punctele va fi acordate o dată pentru o perioadă de timp după înregistrarea unei terțe părți pe Site-ul;

— Numărul de puncte care urmează să fie acordate pentru fiecare persoană implicată va fi anunțat pe Site-ul;

— Numărul de puncte acumulate va fi afișat pe cardul Bonus din contul personal al Respondentului.

2.5. Partenerul are dreptul, la discreția sa, să stabilească alte motive (cazuri) pentru a efectua și/sau nu efectua acordarea punctelor, inclusiv pentru anumite categorii de respondenți.

2.6. Partenerul are dreptul de a nu acorda puncte, precum și de a retrage punctele acumulate în cazul în care Respondentul încalcă termenii Acordului de Utilizare, Actul adițional și/ sau regulile acestui program de Bonus.

2.7. După creditarea punctelor pe cardul Bonus, Respondentul primește dreptul de a le utiliza în conformitate cu procedura stabilită de acest Program de Bonus.

3. PERIOADA DE VALABILITATE A PUNCTELOR ȘI TRANSFERUL PUNCTELOR CĂTRE TERȚI.

3.1. Punctele creditate pe cardul Bonus sunt valabile pe întreaga durată a programului Bonus, cu excepția cazului de blocare a accesului Respondentului la serviciile Site-ului, în care punctele vor fi anulate.

3.2. Operatiuni cu Cardul bonus se efectuează individual pentru fiecare Respondent. Punctele creditate pe cardul Bonus nu pot fi transferate sau atribuite în alt mod unui alt Respondent.

4. PROCEDURA DE ACORDARE A RECOMPENSEI

4.1. Pentru a schimba punctele acumulate pe o Recompensa, Respondentul trebuie să acumuleze un număr minim de puncte (care nu au fost debitate) și să trimită o cerere de plată.

4.2. La depunerea unei cereri de plată, numărul corespunzător de puncte va fi debitat din cardul Bonus. Partenerul se va strădui să ofere o Recompensa în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data trimiterii cererii de plată. Cu toate acestea, în unele cazuri, perioada specificată poate fi prelungită. Recompensa va fi nerambursabilă și nu poate fi schimbată pentru puncte după ce a fost primită.

4.3. Respondentul plătește în mod independent impozite și taxe, obligația de plată a cărui apare atunci când Respondentul primește o Recompensa în conformitate cu legislația aplicabilă și va fi independent responsabil pentru îndeplinirea corespunzătoare a acestei obligații.

5. METODA ȘI PROCEDURA DE INFORMARE A RESPONDENȚILOR PRIVIND PERIOADA ȘI CONDIȚIILE PROGRAMULUI DE BONUS

5.1. Regulile Programului de Bonus sunt postate pe Site-ul.

5.2. Partenerul își rezervă dreptul de a nu intra în negocieri în scris sau alte contacte cu Respondenții, cu excepția cazurilor prevăzute de acest program de Bonus.

5.3. În cazul încetării anticipate, suspendării sau modificării condițiilor programului de Bonus, precum și în orice alte cazuri, informații despre acest lucru vor fi aduse la cunoștința Respondenților prin postarea informațiilor respective pe Site-ul.

5.4. Partenerul nu va fi responsabil pentru daunele care pot fi cauzate Respondentului în legătură cu participarea sa la Programul de Bonus, primirea Recompensei și utilizarea acestora, pentru greșelile în pregătirea documentelor făcute în legătură cu furnizarea nesigură a datelor sale de către Respondent, pentru daunele cauzate Respondentului sau bunurilor sale din vina terților, pentru încălcarea de către Respondent a legislației naționale și internaționale în vigoare și pentru consecințele care au apărut, pentru orice prejudiciu cauzat de Respondent terților în legătură cu primirea Recompensei.